ReadSpeaker har nyligen lagt till flera nya funktioner till den populära tjänsten för uppläsning av dokument, ReadSpeaker docReader. Stöd för ePub-, PowerPoint-, och Excel-dokument har lagts till. ReadSpeaker docReader kan nu användas för uppläsning av dokument i följande format:

  • ePub (.epub)
  • Microsoft Excel (.xls, .xlsx)
  • Microsoft PowerPoint (.pps, .ppt, .pptx)
  • Microsoft Word (.doc, .docx)
  • OpenOffice/OpenDocument Presentation (.odp)
  • OpenOffice/OpenDocument Spreadsheet (.ods)
  • OpenOffice/OpenDocument Text (.odt)
  • Portable Document Format (.pdf)

Dessutom har antalet språk tjänsten stöder utökats med exempelvis Färöiska och Arabiska. Text kan nu läsas antingen från vänster till höger, höger till vänster, eller i båda riktningarna om ett dokument har text i språk med text i båda riktningarna, samt om den valda rösten hanterar flera språk. Vi har förbättrat stöde för otaggade dokument. Vi rekommenderar att onlinedokument taggas av tillgänglighetsskäl, men i fall där dokumentet är otaggat gissar ReadSpeaker docReader dokumentets struktur. Slutligen har vi lagt till och förbättrat flertalet back-end-funktioner för snabbare och mer effektiv dokumentprocessering och läsning.