Stora myndigheter och organisationer i Sverige har redan ReadSpeaker på sin hemsida idag. Skatteverket, Regeringen, Karolinska Institutet och Migrationsverket är några av dem. Nu sällar sig även andra Nordiska aktörer till skaran av dessa. Skatteverket på Färöarna, Taks, och Skatteverket i Danmark, Skat, har just blivit våra kunder, och är nu i fas med att implementera. Välkomna till oss säger vi!