Har ni matematiska uttryck på er webbplats som ni vill att era användare ska kunna lyssna på? ReadSpeaker har skapat en ny funktion i de webbaserade uppläsningstjänsterna som ökar tillgängligheten till webbaserade kurser med matematiska uttryck. Uppsala den 6 september, 2011 – Idag lanserade ReadSpeaker® en ny funktion för att göra det möjligt att lyssna på matematikkurser eller annat innehåll på webben med matematiska uttryck. Nu kan webbplatser inom bl.a. e-learning och forskning över hela världen erbjuda en talande version av deras matematiska innehåll för att underlätta förståelsen och inlärningen för användare med lässvårigheter. Den unika funktionen som ReadSpeaker har utvecklat kan läsa upp matematiska uttryck skrivna både i W3C:s standard, MathML, och matematiska uttryck i ren text (ASCII). Tolkningen av MathML består av en samling regler för att läsa Presentation MathML, som för närvarande är den mest använda delen av MathML-språket. De textbaserade uttrycken (ASCII) tolkas med hjälp av ett lexikon. Det ramverk som gör att ReadSpeaker kan läsa matematiska uttryck passar de flesta ändamål, men det kan också anpassas för specifika kundbehov. Till exempel vill kanske kunder anpassa uppläsningen efter kunskapsnivån hos den aktuella målgruppen. En sådan nivå av anpassning är möjlig med vår tjänst ReadSpeaker® Enterprise™ som är den som har stöd för matematisk uppläsning. Som standard kan matematikstödet läsa de 100 vanligaste matematiska symbolerna. Detta inkluderar stora och små latinska bokstäver, de vanligaste av de små grekiska bokstäverna, vissa operatörer som Nabla, integraler, differentialer, summor, produkter pilar etc. I textbaserade uttryck (ASCII) läser ReadSpeaker vanliga funktioner som trigonometri och logaritmer, samt enkla bråk med snedstreck, parenteser, enkla exponenter, index (^) med mer. Funktionen kan utökas med fler symboler och uttryck vid behov. Som ett exempel på hur det fungerar, kan en ekvation i MathML se ut så här i en webbläsare:

Och ReadSpeaker kommer att läsa det så här: ”x är lika med, fraktion, minus b plus minus kvadratroten ur, b kvadrat minus 4 a c, delat med 2 a.” För fler exempel, besök ReadSpeakers demosajt. ”Detta är den första on-demand, plattformsoberoende och strömmande webbtjänst på marknaden som talsätter avancerad matematik på ett naturligt sätt med den senaste webbaserade text-till-tal-tekniken”, säger Niclas Bergström, grundare och VD på ReadSpeaker. Dela denna nyhet med följande tweet: @ReadSpeaker lanserar webbaserad uppläsningstjänst med stöd för matematiska uttryck #MathML http://bit.ly/r0d4uG #a11y #speechasaservice #tts #math