I den internetbaserade personliga läsaren för studenter ingår nu nya biblioteksfunktioner för texter och dokument.

ReadSpeaker har glädjen att presentera den senaste versionen av ReadSpeaker TextAid med ett helt omarbetat användargränssnitt och en uppdaterad förteckning över nya och användarvänliga funktioner. Användargränssnittet är tillgängligt på tills vidare fyra språk och har uppgraderats för att göra det ännu lättare för studenter att använda ReadSpeaker TextAid. Bland de nya funktionerna finns både verktyg för att ladda upp dokument och hjälpmedel för att skriva egen text. Ett antal verktyg för text som markerats har lagts till för att ytterligare underlätta texttillgängligheten. Användarna kan välja att lyssna på en del av texten och kan lätt få ytterligare information om den valda texten genom att söka på Wikipedia eller nätet med en ny knapp. Flera textinställningar gör det dessutom möjligt för användarna att skräddarsy hur de vill att det skrivna innehållet ska presenteras. Användarna av ReadSpeaker TextAid har tillgång till sitt personliga bibliotek där de kan spara texter och hämta dem när de vill. Det finns också ett översättningsverktyg för ett flertal olika språk. I ReadSpeaker TextAid ingår nu ReadSpeakers populära pluginfria dokumentvisare docReader som gör att användarna kan ladda upp dokument av många olika format, t.ex. PowerPoint, Word, EPUB och PDF. Användarna kan spara och ladda upp innehållet till sitt eget personliga dokumentbibliotek och få tillgång till sina ReadSpeaker TextAid-dokument från alla webbläsare eller enheter. Användare kan välja att visa och samtidigt lyssna på sina dokument medan de lätt ändrar funktioner som teckensnitt, textstorlek och färg. Det senaste tillägget till ReadSpeakerTextAid innehåller ett antal uppdateringar för skrivhjälp. Användarna kan få sitt textinnehåll uppläst medan de skriver. De kan välja mellan uppläsning av hela meningar eller att få varje ord uppläst när det är nedskrivet. Det är också möjligt att läsa texten bokstav för bokstav och ytterligare stöd följer. Textfältet har också uppdaterats och upptar nu hela webbläsarfönstret. Läsbarheten och formateringen har därigenom förbättrats. Genom uppdaterade institutionella stödfunktioner förenklas processen för att studenterna ska kunna använda ReadSpeaker TextAid på samma sätt som i ett bibliotek. Institutionella användare kan utse en ReadSpeaker TextAid-”samordnare” som kan lägga till och ta bort användare, organisera grupper och tillsätta andra samordnare. Dokumentöverföringar kan samordnas och innehållet kan delas mellan utvalda grupper. Institutionella användare har tillgång till detaljerad statistik över användning som gäller alla studenter och heltäckande LMS-baserade integrationsverktyg som omfattar alla institutioner. ”Den senaste versionen av ReadSpeaker TextAid har omarbetats med tanke på studenten. Nya funktioner gör det ännu lättare för slutanvändarna att dra fördel av att omvandla text till tal och erbjuder institutionerna alla verktyg som krävs för att göra implementeringen enkel, effektiv och problemfri”, säger Niclas Bergström, ReadSpeakers grundare och VD.