Embedded Highlighting är ett tillval till tjänsten ReadSpeaker Enterprise som ger möjlighet för användarna att få synkroniserad markering av texten som läses upp. Forskning visar att detta betydligt ökar förståelsen av textinnehållet. I den nya versionen av tjänsten används HTML5 vilket möjliggör Embedded Highlighting också i Apples mobila enheter som iPhone och iPad. En annan stor nyhet, vid användandet i datorwebbläsare, är en minispelare som visas när användaren väljer att lyssna på markerad text, genom att klicka på den lyssna-knapp som visas intill markeringen. Lyssna-funktionen finns därmed alltid nära till hands. Nu finns även ny funktionalitet som gör det enkelt att anpassa tjänstens beteende och utseende samt en spelare som till 100 % uppfyller W3C:s valideringsrekommendationer. Andra nya funktioner är stöd för flera spelare på samma sida, automatiskt detektering och förbättrat stöd av sidor över HTTPS. Mekanismen för den synkroniserade markeringen är förbättrad, stilmallen är stabilare och det är enkelt att aktivera stöd för uppläsning av sidor med dynamiskt innehåll.