Finland är ett av de länder som ReadSpeaker ökar sina marknadsandelar i. Nordens största Dagstidning Helsingin Sanomat, Finska Försvarsministeriet, Servicestiftelsen för personer med utvecklingsstörning, Helsingfors stad och Häme Yrkeshögskola, är ett urval av de nöjda kunder ReadSpeaker har i Finland idag.