ReadSpeaker kommer att ställa ut i på Frankfurt Book Fair 2014, 8-12 oktober. Du hittar oss i monter D90, Hall 4.2. Onsdagen den 8 oktober kommer ReadSpeaker hålla en presentation om text-till-tal inom e-learning och utbildningssektorn. I och med övergången från böcker i tryckt form till digitala format öppnar sig nya möjligheter för interaktion både för eleven och läraren. Ett av de senaste utvecklingsområdena är avancerade text-till-tal-tjänster som hjälper olika studentgrupper med varierande inlärningsstilar att lättare förstå text genom att läsa, lyssna eller både och. Presentationen har titeln The Text-to-Speech in Digital Content: Case Studies och kommer att hållas mellan 15:30 och 16:00 på scenen Hot Spot Education, hall 4.2 C85.