Logo Stämpel-utställareGe ert innehåll en röst! Kom förbi Monter M:33 för att få veta mer om hur ni kan förstärka inlärningsupplevelsen för era elever. ReadSpeakers lösningar för uppläst textinnehåll förbättrar inlärningsupplevelsen och leder till ökad motivation och mer engagerade elever. Med ReadSpeakers lösningar för uppläst textinnehåll kan du:

  • Presentera innehållet på ett sätt som ökar elevens förståelse
  • Öka tillgängligheten för ditt innehåll för alla som behöver lässtöd, har nedsatt syn, läs- och skrivsvårigheter, är ny i landet osv.
  • Ge dina elever en smidig tillgång undervisningens innehåll på mobila enheter.

Vill ni veta mer? Boka gärna ett möte med oss genom att maila: sverige@readspeaker.com Banner-utställare