Riksarkivet FotoFrihet att uttrycka sig, mångfald och tillgänglig information för alla är viktiga frågor i dagens samhälle. ReadSpeaker talsätter Riksarkivets hemsida med en smidig och lätthanterlig lösning för uppläst innehåll på webben, lyssna här och upplev detta du också! 2016 uppmärksammar Riksarkivet att den första tryckfrihetsförordningen och offentlighetsprincipen fyller 250 år. År 1766 väckte Sverige uppseende genom att som första land i världen anta en grundlag som avskaffade censuren och öppnade upp myndigheternas arkiv för allmänheten – Tryckfrihetsförordningen. Den innebar rätten för alla att:

  • publicera tankar, fakta och idéer i tryck.
  • ta del av myndigheternas och de styrande organens handlingar (beslut, domar, brev, utredningar etc).

Denna rättighet kallas i dag för offentlighetsprincipen och är ännu rätt unik i världen. Tryckfrihetsförordningen präglar vårt öppna samhälle och är en viktig del av vår demokrati. Den lägger också grunden för Riksarkivets verksamhet som handlar om att bevara och tillgängliggöra handlingar från offentliga myndigheter.