ReadSpeaker har tillsammans med konsultföretaget Avalon Innovation lagt till ytterligare en dimension för mejl, användaren ska nu kunna lyssna på sina mejl. Tjänsten är utvecklad för Göteborgs Stad som använder Google Mail och nu får 90 000 elever i tillgång till tjänsten. Göteborgs Stads elever får genom en ny funktion möjlighet att lyssna till sina gmail (Google Mail). Uppläsningen kommer att kunna nyttjas av 90 000 elever, från förskola till gymnasium och vuxenutbildning. ReadSpeaker, som är experter inom text-till-tal teknologi, har tillsammans med konsultföretaget Avalon Innovation tagit fram tjänsten som möjliggör uppläsningen. – Detta ligger helt i linje med den grundfilosofi vi har om att ge våra användare möjlighet att kommunicera på lika villkor, säger Niclas Bergström, VD på ReadSpeaker. Vi ser att behovet för tjänsten ökar och tror att det är en tjänst människor kommer att ta för given i allt fler sammanhang. När användaren väljer att lyssna hämtas texten från mejlet och omvandlas med ReadSpeakers unika metod till ljud som strömmas tillbaka till användarens enhet. Processen tar mindre än en halv sekund och allt som behövs för att kunna använda tjänsten är att enheten kan spela upp ljud. Den integrerade spelaren spelar upp ljudet och användaren har möjlighet att kontrollera uppläsningen efter behov till exempel genom att öka eller minska hastigheten. Den unika funktionen gör också att ikoner, bilder och symboler kan läsas upp. Användarvänligheten ligger framförallt i att produkten är en cloudlösning och helt plattformsoberoende vilket innebär att tjänsten kan nyttjas oberoende av operativsystem, webbläsare eller vart än i världen du befinner dig. Förfrågan kom från Göteborgs Stad under våren 2011 som såg ett behov att möjliggöra uppläsning av elevernas mejl för att ge extra stöd till de som till exempel har läs- och skrivsvårigheter eller nedsatt syn. Göteborgs Stad använder sedan 2004 ReadSpeakers tjänster för uppläsning av webben så att vända sig till samma företag för att utröna möjligheterna kring detta projekt kändes naturligt. – ­ ReadSpeakers största fördel är att vi kan ta tillvara på möjligheter liknande denna då vi har mycket lång erfarenhet inom vårt område och idag kan komplettera den med de resurser som krävs, dels tekniskt men också ekonomiskt, säger Niclas Bergström vidare. Vi antar ofta utmaningar vilket gör att vår produkt hela tiden är i utveckling. Vi hoppas kunna fortsätta driva eller vara delaktiga i liknande projekt i framtiden, avslutar Niclas Bergström. En film om hur talmejlen fungerar finns här.