Go to Menu Search on ReadSpeaker.com

Röster


VoiceText TTS – röster

 

För att skapa våra enastående röster för text-till-tal utvärderar HOYA:s utvecklingsteam noggrant de mest lämpliga professionella rösterna för varje TTS-persona. En komplicerad urvalsprocess utförs noggrant för att garantera att endast syntetiskt tal av yppersta kvalitet används. Inledningsskedet innebär en minutiös bedömning av de artistiska, kommersiella och tekniska egenskaperna hos varje talkandidat vilket innebär ett stort antal kriterier. De röster ReadSpeaker samarbetar med tillhör vanligen skådespelare eller utbildade professionella talare.

Individuella prestandaparametrar för varje röstkandidat mäts, jämförs och en slutlista upprättas. När väl en röstprofil har valts arbetar hen tillsammans med ReadSpeaker:s personal i flera veckor. Under denna period spelar vår röstprofil in ett krävande skript som är utformat för att i finaste detalj fånga upp alla de egenskaper som behövs för att täcka ljudmönstren i det språk vi utvecklar. Skriptet spelas in med talarens eget naturliga språk. Ljudutvecklingsgruppen för ReadSpeaker övervakar inspelningsprocessen noggrant för att upptäcka minsta avvikelse i uttal, betoning eller stil.

Resultatet av denna process är en omfattande samling av röstinspelningar, noggrant och gång på gång kontrollerad avseende konformitet. Vid minsta noterad avvikelse går man på nytt in i inspelningsstudion.

I den andra fasen av TTS-röstprocessen bearbetas de erhållna talinspelningarna och en omfattande annoteringslista skapas, där varje ord, fonem och betoning noteras tillsammans med flera andra aspekter. Inspelningarna och annotationerna till dessa kombineras i en röstdatabas som används av den centrala VoiceText-motorn.

Under annoteringsprocessen utför det tekniska teamet sina trollkonster – genom en kraftfull kombination av artificiell intelligens och maskininlärningsteknik på stora mängder data. Vår ytterst avancerade metodik får hjälp av lingvistisk spetskompetens.

Det är nu en ny ReadSpeaker TTS-persona föds. Men det är också när vi nagelfar den nya rösten och modersmålsexperterna bedömer den i detalj i en noggrann kvalitetssäkringsprocess. Alla felaktigheter och brister åtgärdas.

En av ReadSpeaker:s unika egenskaper är vår pågående förbättringsprocess. Vår programvara fortsätter att lära sig även sedan den lanserats, tack vare ett system för optimal feedback och uppdatering.

På ReadSpeaker är vår passion att utveckla de mest avancerade och högklassiga TTS-rösterna. Oberoende branschobservatörer bedömer faktiskt ReadSpeaker:s TTS-röster såsom de mest exakta på marknaden. Den entusiastiska feedback vi får från våra kunder bekräftar att vi levererar de allra bästa röstlösningarna för framgångsrika online, offline, inbäddade och serverbaserade applikationer runt om i världen.

Vårt engagemang för att erbjuda ypperliga TTS-lösningar möjliggörs av vår kompromisslösa produktionsprocess, som är utformad för att garantera de kvalitetsnivåer som har gett ReadSpeaker:s text-till-tal förtroende hos kunder från olika länder och marknader.


EXKLUSIVA ANPASSADE RÖSTER

 

Om er strategi är att erbjuda en exklusiv kundupplevelse och ni vill ta ert varumärke till en helt ny nivå, är ett av de effektivaste sätten att skilja ut sig att använda en anpassad röst som representerar er. En anpassad röst skiljer ut ert varumärke och skapar ett starkt band med kunderna via era kommunikationspunkter. Om en viss kändis eller någon annan röst som sticker ut speglar ert varumärke bäst och ni vill kunna använda denna röst vid behov kan ReadSpeaker skapa en anpassad röst för er.

ReadSpeakers röst/textmotor utnyttjar en unik kombination av textnormalisering, lexikal kontroll, modellering av grafem, fonem och prosodi, manusskapande, röstinspelning samt en akustisk databas för att säkerställa att den mycket höga, levande kvaliteten på VoiceText TTS-röster ökar användarupplevelsen på alla marknader. Så länge vi kan få in den röstprofil ni önskar i vår studio kan vi skapa en anpassad röst för just er.