Sveriges Meterologiska och Hydrologiska Institut, SMHI, valde i höstas att byta uppläsningstjänst på sin webbplats från en klientbaserad tjänst till ReadSpeakers senaste tjänst Enterprise Highlighting. SMHI som lyder under Miljödepartementet jobbar mot både privatpersoner, myndigheter, politiker, forskare och företag. De förvaltar och utvecklar information om väder, vatten och klimat. SMHI har en extremt stor mängd besökare på sin webbplats varje dygn och behöver vara tillgängliga för alla sina besökare. Detta ställer krav på ReadSpeakers produkter, framförallt vad gäller användarvänlighet men också på tekniken, till exempel vad gäller uptime. Enterprise Highlighting är en integrerad lösning, det vill säga spelaren expanderas på samma sida som besökaren befinner sig på. Användaren startar uppläsningen med bara en knapptryckning och kan i spelaren välja sina egna inställningar. Tjänsten har också automatisk markering (highlighting) synkront med uppläsningen som extra stöd för användaren.