SSG – Standard Solutions Group AB arbetar med standardisering, rådgivning, information och utbildning samt informations- och transaktionshantering inom affärsområdena teknik, logistik & inköp samt hälsa, säkerhet & miljö. Bland annat tillhandahåller man utbildningar inom olika områden till exempel inom hälsa, säkerhet och miljö. Dessa utbildningar har SSG förut talsatt med produktionstjänster men har valt att övergå till att använda ReadSpeakers streamade tjänster. Det kommer göra tjänsterna mer tids- och kostnadseffektiva och SSG kommer även kunna erbjuda sina kunder uppläsning av utbildningarna på fler språk. Att producera ljud är dyrare än att använda talsyntes men har förr uppvägts av att kvaliteten blir bättre då en person läser in den faktiska texten. Dock innebär detta ännu större kostnader och tidsåtgång i samband med uppdateringar eller ändringar i texten. För att minska kvalitetsskillnaderna och kunna användas för denna typ av ändamål också har ReadSpeaker blanda annat ett antal datorlingvister eller språkteknologer inhouse som kontinuerligt jobbar med uttalsanpassningar och korrigeringar.