Världskulturmuseet ingår i myndigheten Statens museer för världskultur som får sitt uppdrag från Kulturdepartmentet. Deras mission ger en klar bild av djupt engagemang och kontinuerligt arbete för främjande av tillgänglighet och mångfald: Världskulturmuseet är en plats som i dialog med omvärlden verkar för att människor ska känna sig hemma över gränser och engagera sig för en gemensam framtid. Världskulturmuseets sajter använde tidigare en annan leverantör för talsättning, men har nu valt ReadSpeakers lösning då den stämmer mer överens med deras tillgänglighetstänk och pedagogik. Vi är självklart mycket stolta över att vara en del av detta tillgänglighetsarbete. Elin Öhrnberg på marknad- och kommunikationsavdelningen för Världskulturmuseerna berättar om sitt val av lösning: – Vi valde att använda Readspeaker på vår webbplats eftersom vi tycker att det är en lyssna-tjänst som fungerar smidigt för slutanvändaren. Spelaren öppnar med en knapptryckning och är enkel att förstå, användaren behöver inte installera någon mjukvara eller läsa en instruktion för att köra igång.