Finans och Försäkringar

Utmaningar

 • Finans- och försäkringsbolag har ett behov av att kunna göra sitt onlineinnehåll förståeligt för besökare och användare av webbplatsen eller mobila app.
 • Den äldre delen av befolkningen ökar sitt användande av Internet allt mer, att hitta finans- och försäkringsinformation är ett av ändamålen. Finans- och försäkringsbranschen är i behov av att finna vägar att nå ut med textinnehållet på ett enkelt sätt för denna kategori av användare.
 • Finansiell information  hämtas i allt större utsträckning från mobila enheter med mindre skärmar, så som en smartphone. Hur kan finans- och försäkringsbolag se till att informationen görs lättillgänglig från denna typ av enheter?

Lösningar

 • Många av våra kunder inom finans- och försäkringsbranschen använder ReadSpeaker webReader för att förse sitt textinnehåll med högkvalitativt tal.
  • ReadSpeaker webReader omvandlar webbplatser i realtid till tal så att användarna kan lyssna på den skrivna text som presenteras för dem. Uppdaterad information omvandlas omedelbart till tal utan inspelningar eller dylikt.
  • Eftersom ingen nedladdning eller installation krävs kan användaren lyssna på webbplatsens innehåll från vilken dator/smartphone som helst, när och var som helst.
 • Har du en mobil app som du vill kunna göra lyssningsbar för dina användare? Med ReadSpeaker audioMobile API kan du talsätta din app för iOS, Android, eller Blackberry, utan att behöva använda dig av en resurskrävande text-till-tal-motor som gör din app långsam.
 • Onlinedokument, så som årliga rapporter, kan talsättas med ReadSpeaker docReader. Nu kan era användare lyssna på denna typ av dokument på vilken uppkopplad dator eller smartphone som helst.
 • Formulär som finns online fylls i mer korrekt om de är talsatta. ReadSpeaker formReader erbjuder denna möjlighet genom att läsa formulärens fält och texten som användaren fyller i.

Fördelar

 • Finans- och försäkringsbolag kan nu presentera en ljudsatt version av sitt onlineinnehåll för att nå ut till fler användare, i synnerhet de som har någon typ av lässvårighet.
 • Med en talsatt webbplats kan finans- och försäkringsbolag nå användare som har ett annat modersmål än språket som webbplatsen är skriven på.
 • Finans- och försäkringsbolag kan stärka bilden av deras sociala ansvar genom att se till att deras information finns tillgänglig både i skrift och tal.
 • ReadSpeaker möjliggör automatisk omvandling av onlineinnehåll till ljudformat vilket innebär ytterligare en distributionskanal för ditt innehåll.
 • Med stöd för över 50 språk och över 200 röster finns förutsättningarna för att ReadSpeaker ska kunna användas på internationella webbplatser och i mobila appar världen över.