Hälsa och Läkemedel

Utmaningar

 • Företag och organisationer inom hälso- och läkemedelsbranschen har ett behov av att kunna göra sitt onlineinnehåll förståeligt för besökare och användare av webbplatsen eller mobila app.
 • Flera hälso- och läkemedelsföretag vänder sig till de som är direkt berörda av lässvårigheter, så som försämrad syn, dyslexi eller vissa neurologiska sjukdomar. Deras onlineinnehåll behöver därför vara tillgängligt för dessa användare.
 • Den äldre delen av befolkningen ökar sitt användande av Internet allt mer, att hitta hälsorelaterad information är ett av ändamålen. Därför är hälsoföretag i behov av att finna vägar att nå ut med textinnehållet på ett enkelt sätt för denna kategori av användare.

Lösningar

 • Många av våra kunder inom hälso- och läkemedelsbranschen använder ReadSpeaker webReader för att förse sitt textinnehåll med högkvalitativt tal.
  • ReadSpeaker webReader omvandlar webbplatser i realtid till tal så att användarna kan lyssna på den skrivna text som presenteras för dem. Uppdaterad information omvandlas omedelbart till tal utan inspelningar eller dylikt.
  • Eftersom ingen nedladdning eller installation krävs kan användaren eller patienten lyssna på webbplatsens innehåll från vilken dator/smartphone som helst, när och var som helst.
 • Har du en mobil app som du vill kunna göra lyssningsbar för dina användare eller patienter? Med ReadSpeaker audioMobile API kan du talsätta din app för iOS, Android, eller Blackberry, utan att behöva använda dig av en resurskrävande text-till-tal-motor som gör din app långsam.
 • Onlinedokument, såsom broschyrer om läkemedel, kan talsättas med ReadSpeaker docReader. Nu kan era användare lyssna på denna typ av dokument på vilken uppkopplad dator eller smartphone som helst.
 • Formulär som finns online fylls i mer korrekt om de är talsatta. ReadSpeaker formReader erbjuder denna möjlighet genom att läsa formulärens fält och texten som användaren fyller i.

Fördelar

 • Företag och organisationer inom hälso- och läkemedelsbranschen kan nu presentera en ljudsatt version av sitt onlineinnehåll för att nå ut till fler användare och patienter, i synnerhet de som har någon typ av lässvårighet.
 • Med en talsatt webbplats kan hälso- och läkemedelsbranschen nå användare som har ett annat modersmål än språket som webbplatsen är skriven på.
 • Hälsorelaterade webbplatser kan stärka bilden av deras sociala ansvar genom att se till att deras information finns tillgänglig både i skrift och tal.
 • ReadSpeaker möjliggör automatisk omvandling av onlineinnehåll till ljudformat vilket innebär ytterligare en distributionskanal för ditt innehåll.
 • Med stöd för 50 språk och 200 röster finns förutsättningarna för att ReadSpeaker ska kunna användas på internationella webbplatser och i mobila appar världen över.