Go to Menu

ReadSpeaker för högskolor och universitet

Eleverna kan arbeta både i klassrummet, hemma och på språng.

Att kursmaterialet är tillgängligt för alla elever är helt avgörande för dagens utbildningsinstitutioner. Forskning visar att text-till-tal-tekniken förbättrar ordigenkänning, ordförråd, förståelse, flyt, precision och minne, samt ökar motivationen och stärker självförtroendet. Och tillgängligheten på och utanför campus är mycket viktig vid högskolor och universitet. Med ReadSpeaker förbättrar du tillgängligheten för kursmaterial och information via institutionens offentliga webbplats.

ReadSpeakers text-till-tal-lösningar ökar räckvidden för ditt innehåll genom att en ljudversion skapas av kurser, lektioner, förhör, bedömningar, läsuppgifter och allt annat textbaserat innehåll. Våra webbaserade lösningar integreras enkelt med alla typer av lärplattformar och ger eleverna smidig åtkomst samtidigt som lärarna får omfattande hanterings- och rapporteringsverktyg.

Ge eleverna möjlighet att arbeta med ytterligare en informationskanal: ljud! Eleverna kan även få kursinnehållet i MP3-format som sedan laddas över till mobila enheter och avlyssnas på språng.

Vi erbjuder:

> ReadSpeaker för LMS-integrering

Med den här integrerade läslösningen för ledande LMS-leverantörer kan eleverna ta in och förstå onlinetexter snabbare tack vare uppläsning och samtidig markering i texten.

> ReadSpeaker TextAid

Eleverna läser, skriver, forskar och undersöker allt i samma användarvänliga webbverktyg, som dessutom är särskilt utformat för personer som kämpar med läsning och språk.

> ReadSpeaker för webbplatsintegrering

För ökad tillgänglighet kan användarna lyssna på texten via institutionens offentliga webbplats.