Go to Menu

Inlärning och text-till-tal

Naturliga röster för ökad tillgänglighet, läs- och skrivstöd och bättre studieresultat

Kontakta oss

Hur kan man göra innehållet mer tillgängligt så att ingen elev hamnar på efterkälken? Hur tillhandahåller man innehåll på ett flexibelt sätt som gör att eleverna lättare tar till sig information? Hur kan man hjälpa elever att uppnå bättre studie- och yrkesrelaterade resultat?

ReadSpeakers lösningar skapar en ljudversion t.ex. av dina onlinekurser, läroböcker och prov samt forsknings- och utbildningsmaterial. Öka förståelsen och förbättra inlärningsresultaten genom att låta eleverna lyssna medan de följer den markerade texten med hjälp av olika läs-, skriv- och inlärningsverktyg.

Nå en större andel av de studerande, t.ex. personer med nedsatt syn, lässvårigheter samt utländska studenter och tillgodose deras behov.

Våra lösningar används av tusentals organisationer världen över.

Utbildningsinstitutioner

Förbättra läs- och skrivkunnighet, förståelse och de studerandes engagemang med ReadSpeakers inlärningsverktyg som erbjuder uppläsning av text.

Lär dig mer

Företagsintern utbildning

Förbättra företagets utbildningsprogram genom att tillgodose de anställdas unika inlärningsbehov.

Lär dig mer

Publicering

Skapa konkurrensfördelar för ditt innehåll genom att ge det en röst.

Lär dig mer

Prov och tentor

Ge den som ska genomföra ett prov tillgång till en uppläst version av provet.

Lär dig mer