Go to Menu

Företagsintern utbildning och text-till-tal

Förbättra företagets resultat genom att talsätta era företagsinterna utbildningar

Kontakta oss

Företagsinterna utbildnings- och utvecklingsprogram har blivit nödvändiga inslag för att åstadkomma:

    en effektiv introduktionsprocess (onboarding) en förbättring av de anställdas prestationer och fortsatta yrkesmässiga utveckling konsekvens bland anställda standarder för produktivitet, säkerhet och kvalitet kvarhållande av anställda ett generellt positivt anseende för företaget

Oavsett om du omarbetar kurser, tar fram hela kurser eller läroplaner eller skapar utbildningsmaterial, måste innehållet vara engagerande annars kommer kunskapsbevaringen att bli lidande. Följderna av dåligt introducerade och utbildade anställda kan bli sämre resultat, större personalomsättning, rättsliga konsekvenser, säkerhetsproblem samt bristande personalutveckling, för att bara nämna några.

Text-till-tal-tekniken innebär en fantastisk möjlighet för att textintensivt innehåll i företagsintern utbildning ska kunna bli mer engagerande och lättåtkomligt för anställda som alltid är på språng, som har många bollar i luften eller kanske stressade. ReadSpeakers lösningar kan bidra till att ditt företagsinterna utbildningsprogram lyckas bättre genom att se till att flera anställda förstår och kan få till gång till utbildnings- och introduktionsmateriel, företagets riktlinjer, handböcker, webbinnehåll, jobbansökningar, PowerPoint-presentationer, bruksanvisningar, principer och procedurer, mm.

De röster som används i alla ReadSpeakers lösningar är bland de mest felfria och naturtrogna på marknaden och vi erbjuder många röster och språk för att kunna möta våra kunders behov.

ReadSpeakers lösningar kan enkelt byggas in i lärplattformar och har stöd för många inlärningsmiljöer. Se hur det fungerar med din lärplattform:

Uppsättning med inlärningsverktyg

Webbläsning

Med den här streamingtekniken kan du förse ditt inlärningssystem med text-till-tal och då kan dina anställda lyssna till digitalt innehåll bara genom ett klick på ReadSpeakers lyssnaknapp.

Dokumentläsning online

Gör dina onlinedokument (PDF, PowerPoint, Excel, Word, EPUB, Apache OpenOffice mfl.) lyssningsbara och mer tillgängliga för så många elever som möjligt. Dina dokument kan läsas upp på vilken enhet som helst – det behövs inga insticksprogram.

Talproduktion

Om streamat ljud inte är den rätta lösningen för din företagsinterna utbildningsmiljö, kan du själv producera ljudet. ReadSpeaker erbjuder en mängd olika lösningar som låter dig skapa ljudfiler som sedan kan integreras i ett inlärningssystem eller i andra tillämpningar. Dessa filer kan också användas offline, så att din utbildning blir tillgänglig när- och var som helst, även om den inte är ansluten till Internet.

Integrerad text-till-tal

Integrera ReadSpeakers text-till-tal lokalt i mobila applikationer, installerade program eller i maskinvara.

Ta reda på vad ditt företag kan göra med text-till-tal

Röstskådespelare on-demand

Lägg enkelt och kostnadseffektivt till och uppdatera en dubbning i en presentation, utbildningshandbok eller studiekurs med ReadSpeakers text-till-tal istället för dyra och tidskrävande skådespelare.

Flerspråkigt material

Studieinnehåll bör vara tillgängligt för studerande över hela världen och även till dem som inte talar språket flytande. Ge dina anställda möjlighet att översätta text till deras modersmål eller skapa ljudfiler på flera språk med hjälp av ReadSpeakers text-till-tal.

Flera olika röster

Lägg in flera ReadSpeaker-röster för att tillgodose de olika behoven hos ditt innehåll och din publik.

Skripttest

Testa skript innan de går i produktion med ReadSpeakers text-till-tal.

Streama ljud

Förse dina kurser med en lyssnaknapp så att var och en som föredrar att lyssna framför att läsa kan streama digitalt textinnehåll.

Lyssna offline

Förbättra portabiliteten genom att låta dina anställda ta med sig digitalt innehåll när de är på språng via en MP3-fil och lyssna med bara ett klick på ReadSpeakers lyssnaknapp.