Go to Menu

Prov och text-till-tal

Tillgodose provskrivares behov med ReadSpeakers text-till-tal

Kontakta oss

Många inlärare, t.ex. personer med lässvårigheter eller kognitiva problem, nedsatt syn, eller språkinlärare, kräver anpassning för att förstå instruktioner och frågor i en provsituation. Oavsett om det handlar om summativ eller formativ bedömning hjälper det att presentera information på ett sätt som är lättare för inlärarna att ta in så att utbildare i skolor och inom företag kan fokusera på att övervaka och utvärdera inlärningen. Genom att få innehållet uppläst, kan de studerande lättare lära sig på egna villkor, vilket i slutändan leder till prov med bättre resultat.

ReadSpeaker tillhandahåller både inbyggda talmotorer och molnbaserade lösningar som omvandlar text till naturtroget tal för att göra utvärderingarna mer anpassade till inlärarna. Våra lösningar väger lätt, är enkla att implementera och erbjuder samma röst i alla större operativ system. Våra högkvalitativa, människolika röster kan anpassas och tillämpas på specifikt material och vi garanterar en näst intill felfri läsupplevelse genom användning av standardiserade och kundanpassade uttalslexikon.

Text-till-tal-lösningar för prov som passar dina behov

Webbläsning

Omvandla onlineinnehåll direkt till naturtroget tal med de molnbaserad lösning.

Ljudfiler offline

Skapa ljudfiler till dina prov genom text-till-tal med hög kvalitet och naturligt tal.

Licensiering av TTS-motor för onlineanvändning

Använd molnbaserat API samt integrera TTS-funktioner i dina mobilappar, datorprogram eller hårdvaruenheter.

Licensiering av TTS-motor för offlineanvändning

Integrera ReadSpeakers text-till-tal lokalt i mobila applikationer, installerade program eller i maskinvara.

Enkel integrering för:

Molnbaserade prov

Levereras online

Låsbara webbläsare för provsituationer

Levereras via en anpassad webbläsare

Lokalt installerade applikationer för prov

Levereras lokalt på de studerandes datorer