Go to Menu

Publicering och text-till-tal

Utöka räckvidden för ditt innehåll & förbättra plattformsanvändningen

Kontakta oss

I dagens publiceringsmiljö är det viktigt att se till att innehållet är tillgängligt och engagerande.

ReadSpeakers text-till-tal-lösningar ger innehållet en röst, vilket gör det mer engagerande och ökar användbarheten i både i stationära och mobila miljöer.

Vårt utbud av helt anpassningsbara, högkvalitativa on- och offlinelösningar utökar innehållets räckvidd genom att låta de studerande lyssna på e-böcker, kursmateriel och annat onlineinnehåll. ReadSpeakers lösningar ser till att ditt innehåll (t.ex. matematiskt och naturvetenskapligt material) läses näst intill felfritt genom att utnyttja standardiserade respektive kundspecifika uttalslexikon och genom att ge förläggare kontroll över läsområde och läsordning.

Allt du behöver för att förse ditt innehåll med ljud

Webbläsning

Omvandla onlineinnehåll direkt till naturtroget tal. Med en funktionsspäckad och anpassningsbar spelare kan du ge inlärare ytterligare värde helt i linje med ditt varumärke.

Dokumentläsning online

Talsätt dina onlinedokument (PDF, PowerPoint, Excel, Word, EPUB, Apache OpenOffice och mer) och gör dem tillgängliga för så många elever som möjligt. Du kan lyssna på dina dokument på vilken enhet som helst – det behövs inga insticksprogram.

Offlineljudfiler

Skapa ljudfiler av hög kvalitet med naturtroget tal automatiskt och smidigt.

Licensiering av TTS-motor för onlineanvändning

Använd molnbaserat API samt integrera TTS-funktioner i dina mobilappar, datorprogram eller hårdvaruenheter.

Licensiering av TTS-motor för offlineanvändning

Integrera ReadSpeakers text-till-tal lokalt i mobila applikationer, installerade program eller i maskinvara.

Vad skulle ditt innehåll kunna vara med ReadSpeakers text-till-tal?

Textböcker

Tillgodose alla inlärares behov genom att göra e-läroböcker mer lättillgängliga och lättanvända med ReadSpeakers text-till-tal.

Vetenskapligt och yrkesrelaterat innehåll

Utöka räckvidden för publicerat innehåll (inklusive matematiskt och naturvetenskapligt material) med text-till-tal och anpassa uttal på olika plattformar. Studerande kan lyssna på innehåll på olika enheter, samtidigt som de är på språng, och på så sätt förbättra sitt engagemang.

Leverantörer av e-bok- och tidskriftplattformar

Ge din publiceringsplattform en viktig konkurrensfördel genom att erbjuda text-till-tal som en integrerad funktion.

Prov

Integrera text-till-tal med felfritt uttal i plattformar för prov för att tillgodose olika personers behov, så att hela provet eller bara utvalda delar kan läsas.

Kunskaps- och forskningsdatabaser

Öka användbarheten och gör kunskaps- och forskningsrelaterat innehåll mer tillgängligt på alla plattformar genom att ge användare möjlighet att lyssna till innehåll på alla enheter.