Go to Menu

Utbildningssektorn och text-till-tal

Stöd studerande med inlärningsverktyg med text-till-tal

Kontakta oss

ReadSpeakers lösningar medför att det pedagogiska innehållet når ut till fler genom att skapa en ljudversion av kurser, lektioner, inlämningsuppgifter, prov, läsuppgifter och annat textbaserat innehåll. Att erbjuda bimodalt innehåll har visat sig förbättra ordigenkänning, ordförråd, förståelse, språkbehärskning, noggrannhet och hågkomst, samt leda till ökad motivation och ökat självförtroende.

Med ReadSpeakers lösningar får inlärarna tillgång till en uppsättning inlärningsverktyg,  så att de kan använda tal i den dagliga inlärningssituationen.

Grundskola
Läs- och skrivstöd samt inlärningsverktyg

Hjälpmedel och verktyg med text-till-tal bidrar till att de studerande kan hålla sig på samma nivå som klasskamraterna och förbättra förståelsen, motivationen och självkänslan. Möjligheten till text-till-tal spelar en viktig roll vid utformningen av elevens individuella utbildningsplan.

Högre utbildning
Attrahera och behålla studerande

Text-till-tal hjälper institutioner att stödja olika inlärare med varierande inlärningspreferenser och hjälper dem att lyckas.

Språkinlärare
Språkstöd och läsförmåga

Ljud ger extra stöd till personer som lär sig ett språk, oavsett om det handlar om ett  främmande språk eller ett modersmål.

ReadSpeakers lösningar integreras enkelt i lärplattformar (LMS) och har stöd för många lärmiljöer. Se hur det fungerar med din lärplattform:

Uppsättning med inlärningsverktyg

Texten läses upp medan användarna följer den markerade texten. Läs-, skriv- och studieverktyg ger en talförstärkt inlärningsupplevelse.

ReadSpeaker webReader

Ett utökat verktygsfält som är inbyggt i lärplattformen eller webbplatsen ger stöd för ljudinlärning.

ReadSpeaker docReader

Läs och lyssna på dokument i olika format på alla enheter och utan att det krävs några insticksprogram.

ReadSpeaker TextAid

Läs, skriv, forska och studera allt med samma lättanvända personliga verktyg som är särskilt utformat för läsare och språkinlärare. Omfattar även tillägg för Google Chrome, Microsoft Edge och Mozilla Firefox.

Nyfiken på vad man kan göra med ljud?

Streama ljud

Underlätta för studerande att få tillgång till kursmaterial på mobila enheter. Många aktiva studenter tycker om att lyssna till en ljudversion genom att streama sina lektioner. ReadSpeakers lyssnaknapp gör att inlärarna kan lyssna till en hel lektion eller bara till de delar de behöver. Studerande på språng eller vuxenstuderande som växlar mellan arbete, skola och hem kan ladda ner en MP3-fil för att lyssna på sina lektioner offline via en mobil enhet eller bärbar dator.

Distraherade läsare

ReadSpeakers verktyg erbjuder funktioner som syftar till att hålla de studerande fokuserade och engagerade på innehåll av betydelse. Komplexa dokument kan ses i en textversion som är lättare att läsa, medan sidmaskering och linjaler gör att de studerande kan undvika störande moment medan de följer med i texten.

Skriva anteckningar med bilder

Många inlärare tar bilder med sina mobiltelefoner för att skriva anteckningar, men att studera dessa bildtexter kan vara besvärligt. ReadSpeaker TextAid gör att dessa bildanteckningar kan omvandlas till text och läsas upp, vilket är både bekvämare och sparar tid.

Skriva forskningsrapporter

Organisatoriska läs- och skrivverktyg ger studerande möjlighet att ladda upp artiklar samt samla in och organisera urval och citat. När rapporten väl är klar, kan den revideras såväl visuellt som auditivt och kontrolleras med avseende på ogrammatiska meningar samt kongruens- och slarvfel.

Öka ordförrådet

För studerande som lär sig ett nytt språk eller som har begränsad läs- och skrivkunnighet eller dåligt ordförråd gör översättnings- och ordsökningsfunktionen att de kan se och höra översättningar och definitioner av dessa ord.

Skrivsvårigheter

Vissa studerande har svårt att skriva eller få ned sina tankar på papper. Med ReadSpeaker TextAid kan de diktera och omvandla sitt tal till text i sina dokument utan att överhuvudtaget behöva skriva.