Integritetspolicy

Vad för slags information samlar vi in?

Vi samlar in information när du registrerar dig för nyhetsbrev, svarar på enkäter och fyller i formulär.

Vid beställning eller registrering på vår webbplats kan du bli ombedd att ange ditt namn, e-postadress eller telefonnummer. Du kan dock besöka vår webbplats anonymt.

Vad använder vi informationen till?

Informationen som vi samlar in från dig kan användas på följande sätt:

För att förbättra vår kundservice (informationen du skickar kan hjälpa oss att mer effektivt svara på förfrågningar till vår kundservice och support)

För att skicka ut nyhetsbrev.

Notera att det går att avregistrera sig från våra nyhetsbrev. I varje nyhetsbrev inkluderar vi instruktioner för hur avanmälan går till.

Använder vi cookies?

Ja, vi använder cookies.

Skickar vi någon information till tredje part?

Vi lämnar aldrig ut eller säljer vidare person- eller adressuppgifter till tredje man. Detta inbegriper inte betrodd tredje part som hjälper oss att driva vår hemsida, bedriva vår verksamhet eller ge service till dig, så länge dessa parter är överens om att hålla denna information konfidentiell. Vi reserverar oss för undantag i rättsliga ärenden, för att efterfölja vår webbplats säkerhetspolicy, eller skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Däremot kan information om besökaren som inte är personligt identifierbar lämnas till andra parter för marknadsföring, reklam, eller annan användning.

Integritetspolicyn gäller endast denna webbplats

Denna integritetspolicy gäller endast information som samlats in via vår webbplats.

Ditt medgivande

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår intergritetspolicy.

Ändringar i vår integritetspolicy

Om vi ändrar vår integritetspolicy kommer ändringarna att publiceras på denna sida.

Kontakt med oss

Om du har några frågor angående denna integritetspolicy kan du kontakta oss. Använd då kontaktuppgiterna nedan.

ReadSpeaker
Dolderseweg 2A
Huis ter Heide 3712 BP
Netherlands
info@readspeaker.com