Go to Menu

Offentlig sektor

Utmaningar

 • Lokala och centrala myndigheter och organisationer behöver kunna nå alla medborgare med sin information utan att exkludera någon.
 • Med försämrad ekonomi i offentlig sektor i många länder, ses Internet allt oftare som en kostnadseffektiv kanal för att kommunicera med medborgarna. Detta medför att mer och mer av informationsflödet kommuniceras och uppdateras online.
 • Hur kan lokala och centrala myndigheter och organisationer nå ut med sitt onlineinnehåll till dem som har lässvårigheter och dagligen behöver nå informationen?
 • Hur kan dessa organisationer se till att deras onlineinnehåll görs tillgängligt från enheter med små skärmar, som exempelvis på en smartphone?

Lösningar

 • Många av våra kunder i offentlig sektor använder ReadSpeaker webReader för att förse sitt textinnehåll med högkvalitativt tal.
  • ReadSpeaker webReader omvandlar webbplatser i realtid till tal så att användarna kan lyssna på den skrivna text som presenteras för dem. Uppdaterad information omvandlas omedelbart till tal utan inspelningar eller dylikt, och kan nås av alla användare, inklusive de som har någon typ av lässvårighet.
  • Eftersom ingen nedladdning eller installation krävs kan användaren lyssna på webbplatsens innehåll från vilken dator/smartphone som helst, när och var som helst.
 • Webbplatser inom offentlig sektor erbjuder ofta PDF-dokument online och med ReadSpeaker docReader kan användaren lyssna på dem. Exempelvis kan användare nu lyssna på protokoll och rapporter och samtidigt läsa denna typ av dokument i alla typer av webbläsare, inklusive dem som används i en smartphone.
 • Har ni en mobil app som ni vill kunna göra lyssningsbar för era medborgare? Med ReadSpeaker speechCloud API kan du talsätta din app för iOS, Android, eller Blackberry, utan att behöva använda dig av en resurskrävande text-till-tal-motor som gör din app långsam.
 • Deklarationsformulär och andra typer av onlineformulär fylls i mer korrekt om de är talsatta. ReadSpeaker formReader erbjuder denna möjlighet genom att läsa formulärens fält och texten som användaren fyller i.

Fördelar

 • Myndigheter kan nu presentera en ljudsatt version av sitt onlineinnehåll för att nå ut till fler användare, i synnerhet de som har någon typ av lässvårighet.
 • Med en talsatt webbplats kan offentlig sektor nå användare som har ett annat modersmål än språket som webbplatsen är skriven på. ReadSpeakers tjänster har stöd för över 50 språk och över 200 röster.
 • Lokala och centrala myndigheter kan minska den digitala klyftan och öka e-integration genom att se till att informationen finns tillgänglig i både text- och ljudformat.
 • ReadSpeaker möjliggör automatisk omvandling av onlineinnehåll till ljudformat vilket innebär ytterligare en distributionskanal för ditt innehåll.