Go to Menu

ReadSpeaker Enterprise Highlighting

Nå ut till fler genom att erbjuda en talande version av er webbplats.

Serverbaserad och flerspråkig lösning

ReadSpeaker Enterprise Highlighting är en tjänst som består av en lyssnaknapp och en integrerad ljudspelare som går att styra med tangentbordet. I den nya versionen använder vi de senaste webbstandarderna (HTML5/CSS3), vilket betyder att färre bilder behöver laddas och att flash inte längre är ett krav, samtidigt som designen och funktionerna har blivit mer användarvänliga. Med den nya versionen är det nu också enklare att anpassa utseendet på spelaren så att den passar in i er webbplats design. ReadSpeaker Enterprise Highlighting fungerar i alla webbläsare och enheter, även de senaste iOS- och Android-enheterna.

Så fungerar tjänsten

När dina webbplatsbesökare klickar på lyssna-knappen öppnas en spelare som direkt börjar läsa texten på sidan. Texten som läses markeras synkront med ljudet, vilket gör det lättare att följa med i texten. Spelarens inställningsmeny gör det möjligt för användarna att anpassa hur uppläsningen ska fungera. De kan ställa in talhastighet och om den synkroniserade markeringen ska ske på ord- och/eller meningsnivå. Användaren kan själv välja vilken del av texten som ska läsas genom att markera den och klicka på lyssnaknappen som visas intill markeringen. De kan också ställa in att sidan skrollar automatiskt så att texten som läses är synlig hela tiden. Med inställningen “Förstorad text” kan användaren se meningen som läses längst ner på sidan, med större typsnitt och med textmarkering.

Huvudfunktioner

 • Stort urval av språk och röster
 • Möjlighet att anpassa fördefinierat läsområde, läsordning och talhastighet
 • Möjlighet att ändra färger på synkroniserad markering
 • Kundspecifika uttalslexikon
 • Stöd för banners och ljudmeddelanden
 • Uppfyller WCAG 2.0:s riktlinjer
 • Enkelt att implementera
 • Tillgång till kundportal med bl.a. statistik, FAQ och hjälp vid felsökning

Ytterligare möjligheter och funktioner

 • Med ReadSpeaker docReader™ kan era användare lyssna på dokumenten (PDF, DOC, RTF m.m.) på er webbplats.
 • Med ReadSpeaker formReader™ får era användare röstassistans när de fyller i webbformulär.
 • Vi kan erbjuda plugins till de flesta stora CMS:er, vilket gör implementeringen ännu lättare.
 • ReadSpeaker Enterprise Highlighting är fullt anpassningsbar för att möta era och era användares behov.