Go to Menu

ReadSpeaker formReader

Ge dina användare röstassistans när de fyller i era onlineformulär.

Kontakt

Upplevelsen med ReadSpeaker® formReader™

När användaren fyller i ett formulär kan han/hon aktivera ReadSpeaker® formReader™ genom att klicka på aktiveringsknappen.

När tjänsten är aktiverad kommer en röst instruera användaren vad som ska fyllas i. Både beskrivning av fälten och det som användaren skriver in i fälten läses upp.

Tjänsten ökar tillgängligheten till webbformulär och får fler människor att använda dem.

Detta kan leda till minskade kostnader eftersom mindre tid behövs läggas på att ta emot information på andra vägar som t.ex. telefon, mail, pappersblanketter etc.

Testa på vår webbplats

Lyssna på demoformuläret nedan