Go to Menu

ReadSpeaker webReader

Nu kan ditt digitala innehåll läsas upp av verklighetstroget, syntetiskt tal.

Kontakta oss

En inkluderande talad webbupplevelse

 • Textinnehåll på webben konverteras ögonblickligen till tal med ReadSpeaker webReaders verklighetstrogna, syntetiska röster.
 • Med hjälp av inbyggda läs- och översättningsverktyg kan alla läsa och förstå ditt digitala innehåll.
 • Gör ditt textinnehåll tillgängligt för en större andel av Internetanvändarna, som de som har låg läskunnighet, inlärningssvårigheter, nedsatt syn, är språkinlärare, den växande äldre befolkningen, människor på språng och alla som söker ett enklare, alternativt sätt att tillgodogöra sig digitalt innehåll.
 • Med bara ett klick läses texten på en sida upp samtidigt som den markeras så att användarna enkelt kan följa med i den upplästa texten, oberoende av vilken enhet som används.
 • När texten läses kommer sidan automatiskt att skrollas ned så att texten alltid är synlig.
 • Markeras text på sidan visas en popup-meny med funktionerna Lyssna, Översättning och Ordbok.
 • Ditt innehåll kommer till liv med naturliga, realistiska röster och ett stort antal olika språk, och förändrar besökarens upplevelse av din webbplats.
 • Eftersom det är en molnbaserad (SaaS) lösning behöver inga särskilda program laddas ned.
 • Användargränssnittet finns översatt till flera språk. Se en förteckning över gränssnittsspråken här.

ReadSpeaker webReaders funktioner

ReadSpeaker webReader möjliggör interaktion med textinnehåll på en personlig nivå och erbjuder en mängd inlärningsverktyg som hjälper användaren både att förstå texten och att minnas innehållet samt underlättar för användaren att få tillgång till online-innehåll när denne är på språng.

Talsyntes

Läser upp innehållet på webbsidor.

Uppläsningsspråk

Det finns mer än 50 språk och mer än 200 röster att välja mellan. Se en förteckning över uppläsningsspråken här.

Simultan markering

Orden och meningarna som läses upp markeras med olika färger, vilket gör det lätt att läsa medan du lyssnar.

Översättning

Översätt den markerade texten till ett antal språk och få texten uppläst på målspråket. Se vilka språk som har stöd för funktionen här.

Inställningar

Anpassa uppläsningshastigheten, markeringsfärgerna och annat.

Ordbok

Markera ett ord i texten och se dess definition i en online-ordbok. Se vilka språk som har stöd för funktionen här.

Klicka och lyssna

Klicka på valfritt textstycke för att få det uppläst automatiskt.

Textläge

Visar din webbsida i distraktionsfritt textläge och låter användaren göra inställningar för typsnitt, textstorlek, text- och bakgrundsfärg.

Textmarkering

Välj en text och klicka på ikonen för att lyssna.

Fokus/nedtoning

Ett horisontellt fält som kan flyttas i takt med läsningen så att raderna som läses upp framhävs genom att övriga skärmen skuggas.

Hämtning av mp3-filer

Hämta en ljudversion av innehållet så att du kan lyssna offline.

Tillgänglighet

Lyssna-knappen, spelaren, verktygsfältet och popup-kontrollpanelen är alla fullt åtkomliga via tangentbordet.

Förstorad text

Texten som läses upp visas längst ned på sidan med stort typsnitt.

Hjälp

Tydliga anvisningar om hur alla funktioner används.

Funktioner för de som äger innehållet

 • Stegvisa anvisningar för implementering. Inga program behöver hämtas. Lägg bara till några rader kod på webbplatsen och sedan är ReadSpeaker webReader redo att användas
 • Anpassa uppläsningsområdet och läsordningen.
 • Uttalslexikon kan anpassas så att orden uttalas på ett visst sätt för att höja kvaliteten vid uppläsning.
 • Detaljerad användarstatistik, FAQ och tips för bästa möjliga implementering finns i din kundportal.

Ett flexibelt text-till-tal-verktyg

 • SaaS (Software as a Service)-baserad programvara innebär enkelt underhåll för dig. Vårt supportteam står till förfogande för att svara på dina eventuella frågor.
 • Plugins för populära webbpubliceringsverktyg och läroplattformar.
 • Spelaren följer de senaste webbstandarderna (HTML5/CSS3), vilket innebär färre bilder och en användarvänlig design.
 • Kan användas från mobila enheter oavsett webbläsare.
 • Knappen för avancerad lyssning öppnar ett verktygsfält med många olika funktioner. En anpassad knapp för att lyssna, en spelare och ett verktygsfält som kan öppnas och stängas.
Text-till-tal för läsning online

Våra övriga lösningar i Text-till-tal online

Erbjud tal på er webbplats eller i er app för att göra innehållet tillgängligt för en större publik.