Go to Menu

Support

Support är en nyckelkomponent i företaget och vår målsättning är att hjälpa våra kunder så effektivt som möjligt. Våra supportteam finns Sverige, USA, Sydkorea och Japan. Vi erbjuder support via e-post och telefon till våra kunder över hela världen.

Som kund hos ReadSpeaker får du gärna kontakta vårt supportteam med frågor om våra produkter samt få hjälp med hur de ska användas eller implementeras.

Frågor gällande våra SaaS-produkter

Om du använder någon av lösningarna ReadSpeaker webReader, ReadSpeaker docReader, ReadSpeaker formReader, ReadSpeaker speechCloudAPI, ReadSpeaker SpeechMaker eller ReadSpeaker TextAid, får du gärna kontakta oss på saas_support@readspeaker.com.

Du är också välkommen att ringa oss på följande nummer:
Sverige: +46 18 60 44 41
USA (Östkust): +1 877 225 13 06
Japan: +81 3 6368 5254

Frågor gällande våra TTS-licens-produkter

Om du använder någon av lösningarna ReadSpeaker speechEngine SDK, ReadSpeaker speechEngine SDK Embedded, ReadSpeaker speechServer, ReadSpeaker speechServer MRC, ReadSpeaker speechEngine SAPI eller ReadSpeaker speechMaker Desktop, får du gärna kontakta oss på tts_support@readspeaker.com.

Du är också välkommen att ringa oss på följande nummer:
Sydkorea: +82 2 3016 8513, +82 2 3016 8569
USA (Västkust): +1 408 816 2937
USA (Östkust): +1 877 225 13 06
Sverige: +46 18 60 44 41
Japan: +81 3 6479 7182

Generella frågor

Om du är kund och har en allmän supportfråga eller inte vet vilken adress du ska välja, kan du alltid kontakta oss på support@readspeaker.com.

Implementeringssupport

Vårt supportteam finns på plats för att besvara eventuella frågor som kan uppstå under implementerings- eller installationsfasen. Vi kan också hjälpa dig med frågor i samband med uppgraderingar eller om du har önskemål om ytterligare tillämpningsområden.

Uttalssupport

Med ReadSpeakers produkter har du möjlighet till ett eget lexikon. Vi kan anpassa uttalet av dina ord, akronymer och förkortningar, vilket ger dig en så näst intill perfekt uppläsning av dina branschspecifika termer som möjligt. Våra lingvister finns till för att hjälpa dig när det behövs.

Support för specialanpassningar

Om du behöver något som skiljer sig från våra färdiga lösningar tar vårt supportteam hjälp av vårt utvecklingsteam för att anpassa befintliga tjänster och produkter. I sådana fall kan vi planera in ett tekniskt samtal för att gå igenom era behov och önskemål och på så sätt gemensamt hitta rätt lösning för just dig.

Börja använda text till tal idag

Gör era produkter mera tillgängliga med våra text-till-tal-lösningar.

Kontakta oss