Utbildning

Med bimodal presentationsteknik får du bättre studieresultat samt ökad tillgänglighet till text och högre effektivitet.

Utmaningar

 • Vill du hjälpa dina elever nå högre akademiska och professionella prestationer?
 • Vill du öka ditt kursmaterials tillgänglighet, så att användare inte hamnar på efterkälken?
 • Vill du leverera kursmaterialet på ett flexibelt sätt som är anpassat efter dina elevers olika studiemetoder?

Lösningar

ReadSpeaker onlinelösningar för text-till-tal ökar räckvidden för ditt onlineinnehåll genom att en uppläst version skapas av webbplatsen, mobilappen, onlinekursen etc. automatiskt. Finns i över 50 språk och med över 200 olika röster, och används av tusentals organisationer över hela världen inklusive stora utbildningsinstitutioner och e-learningförlag.

Lätt att implementera och använda

Vi strävar efter att ta fram teknik som är enkel att implementera och använda. ReadSpeaker kan integreras med praktiskt taget alla lärplattformar inklusive Blackboard, BrightSpace by D2L, Canvas och Moodle, och stödjer universellt lärande genom att innehållet förstärks med ljud som gör att användarna även kan lyssna på texten.

Fördelar

Med ReadSpeaker online text-till-tal kan du:

 • Presentera ditt utbildningsmaterial på ett sätt som ökar elevernas förståelse.
 • Öka tillgängligheten för dina onlinekurser och läroböcker.
 • Uppfylla behoven hos och nå ut till en större andel av eleverna, som till exempel personer med lässvårigheter, utländska elever eller elever med inlärningsproblem.
 • Underlätta för elever att få tillgång till kursmaterial på mobila enheter.
 • Låta användarna lyssna på matematikkurser och matematikinnehåll online.

Några fördelar med bimodal presentation:

 • Förbättrad förmåga att känna igen ord och bättre ordförråd
 • Förbättrad läsförståelse, uttrycksförmåga, korrekthet och koncentration
 • Förbättrad minnesförmåga och inlärningsstöd/minnesförstärkning
 • Förbättrad motivation och en positivare inställning till läsning
 • Ökat självförtroende när det gäller läsning och förbättrade resultat