ReadSpeaker for grundläggande utbildning

Engagera och motivera eleverna, både i klassrummet och hemma.

Att kursmaterial är tillgängligt för alla elever är helt avgörande för dagens utbildningsinstitutioner. Forskning visar att text-till-tal-tekniken förbättrar ordigenkänning, ordförråd, förståelse, flyt, precision och minne, samt ökar motivationen och stärker självförtroendet.

ReadSpeakers text-till-tal-lösningar ökar räckvidden för onlineinnehållet genom att skapa en ljudversion av kurser, lektioner, förhör, uppgifter, läsuppgifter och allt annat textbaserat innehåll. Våra webbaserade lösningar integreras enkelt med alla typer av lärplattformar och ger eleverna smidig åtkomst samtidigt som lärarna får omfattande hanterings- och rapporteringsverktyg. Vår personliga läslösning, ReadSpeaker TextAid, hjälper både elever som har lässvårigheter och de som ska lära sig läsa.

Vi erbjuder:

ReadSpeaker Enterprise Highlighting ReadSpeaker för LMS-integrering
Med den här integrerade läslösningen för ledande LMS-leverantörer kan eleverna ta in och förstå onlinetexter snabbare tack vare uppläsning och samtidig markering i texten.
icon-textaid-sdbr
ReadSpeaker TextAid
Eleverna läser, skriver, forskar och undersöker allt i samma användarvänliga webbverktyg, som dessutom är särskilt utformat för personer som kämpar med läsning och språk.
ReadSpeaker Enterprise Highlighting
ReadSpeaker för webbplatsintegrering
För ökad tillgänglighet kan användarna lyssna på texten via institutionens offentliga webbplats.