ReadSpeaker för högskolor och universitet

Eleverna kan arbeta både i klassrummet, hemma och på språng.

Att kursmaterialet är tillgängligt för alla elever är helt avgörande för dagens utbildningsinstitutioner. Forskning visar att text-till-tal-tekniken förbättrar ordigenkänning, ordförråd, förståelse, flyt, precision och minne, samt ökar motivationen och stärker självförtroendet. Och tillgängligheten på och utanför campus är mycket viktig vid högskolor och universitet. Med ReadSpeaker förbättrar du tillgängligheten för kursmaterial och information via institutionens offentliga webbplats.

ReadSpeakers text-till-tal-lösningar ökar räckvidden för ditt innehåll genom att en ljudversion skapas av kurser, lektioner, förhör, bedömningar, läsuppgifter och allt annat textbaserat innehåll. Våra webbaserade lösningar integreras enkelt med alla typer av lärplattformar och ger eleverna smidig åtkomst samtidigt som lärarna får omfattande hanterings- och rapporteringsverktyg.

Ge eleverna möjlighet att arbeta med ytterligare en informationskanal: ljud! Eleverna kan även få kursinnehållet i MP3-format som sedan laddas över till mobila enheter och avlyssnas på språng.

Vi erbjuder:

ReadSpeaker Enterprise Highlighting ReadSpeaker för LMS-integrering
Med den här integrerade lösningen kan eleverna ta in och förstå onlinetexter snabbare tack vare uppläsning och samtidig markering i texten.
icon-textaid-sdbr
ReadSpeaker TextAid
Eleverna läser, skriver, forskar och undersöker allt i samma användarvänliga webbverktyg, som dessutom är särskilt utformat för personer som kämpar med läsning och språk.
ReadSpeaker Enterprise Highlighting
ReadSpeaker för webbplatsintegrering
För ökad tillgänglighet kan användarna lyssna på texten via institutionens offentliga webbplats.