ReadSpeaker för institutioner

Bättre akademisk prestanda och ökad motivation

ReadSpeaker Enterprise är ett undervisnings- och läshjälpmedel, online och i klassrummet, som ger alla elever möjlighet att lyssna till kursinnehållet via datorer, mobiltelefoner eller läsplattor. Eleverna behöver inte ladda ner någon programvara – de bara klickar och lyssnar på kursinnehållet.

Grundläggande utbildning

Genom att lägga till tal-till-text-teknik i din lärplattform ökar läsförståelsen och minnesförmågan samt elevernas engagemang.

Läslösningar

ReadSpeaker TextAid hjälper personer som kämpar med läsningen – för både privatpersoner och institutioner.

Universitet och högskolor

Lägg till tal-till-text-tekniken i din lärplattform för ökad läsförståelse och minnesförmåga.

Fallstudier

Läs hur institutionerna använder ReadSpeakers text-till-tal-lösningar för att förbättra studieresultaten (i Inglese).