Go to Menu

ReadSpeaker för lärplattformar

Ökad förståelse och tillgänglighet för kursmaterial.

ReadSpeaker integreras nu med lärplattformar, för att användarna ska kunna lyssna till textbaserat innehåll. Text-till-tal-tjänsten ökar alla elevers förståelse och medger även bimodal inlärning samt användarvänlighet med modal åtkomst. ReadSpeaker kan integreras med praktiskt taget alla lärplattformar och stödjer universell inlärning eftersom innehållet förstärks med ljud.

Funktioner för olika lärplattformar.

Funktion Blackboard Brightspace by D2L Canvas Moodle® SoftChalk
HTML-läsning Yes Yes Yes Yes Yes
Dokumentläsning Yes Yes  No Yes No
ReadSpeaker TextAid via LTI Yes Yes Yes Yes Yes
Slå på/av ReadSpeaker kursvis Yes Yes No Yes Yes
Implementering Building Block Aktivera med D2L Global JavaScript Plugin Aktivera i SoftChalk Create

Fördelar

  • ReadSpeaker följer dig och dina elever genom det akademiska livets alla faser.
  • Med ReadSpeaker presenterar du ditt utbildningsmaterial på ett sätt som ökar både elevernas förståelse och kursmaterialets tillgänglighet online, för alla typer av enheter.
  • Den här lösningen innebär att de lyssna på kursmaterialet när det passar dem bäst.
  • Bimodal presentation av innehåll har visat sig förbättra ordigenkänning, ordförråd, läsförståelse, flyt, precision, koncentration, och förstärker även inlärningen och minnesförmågan.

Välj din lärplattform för mer information:

Blackboard Logo

BrightSpace logo

 

Canvas logo

 

Moodle® logo