Go to Menu

ReadSpeaker för Canvas

Canvas från Instructure är marknadsledande inom lärplattformar. Lärplattformen Canvas finns för integrering som en molnbaserad tjänst.

Se hur ReadSpeaker fungerar ihop med Canvas:

ReadSpeaker samarbetar med Instructure och är helintegrerat: Det är mycket enkelt att lägga till text-till-tal-funktion! ReadSpeaker-funktionen kan läggas till som en Global JavaScript, vilket gör att hela Canvas-miljön omedelbart får tillgång till text-till-tal-funktionen.

Canvas Certified Partner

ReadSpeakers lyssnaikon visas längst ner till vänster i kursfönstret. Eleven kan sedan själv välja om ReadSpeaker ska aktiveras eller ej. Vid aktivering kan ReadSpeaker-knappen flyttas runt på sidan till den plats som eleven finner mest lämplig.