ReadSpeaker för utbildningsförlag

Ge ditt innehåll en konkurrensfördel.

ReadSpeaker syftar till att göra e-läroböcker och onlinedokument tillgängliga för så många läsare som möjligt. Man försöker stödja företag och organisationer inom ePublishing- och eLearning-segmenten med en mängd verktyg och lösningar för elektronisk bokkonvertering och berikar publikationerna med tal och uppläsning online.

Utmaningar

  • Vill du hjälpa eleverna att nå högre akademiska och professionella prestationer?
  • Vill du särskilja dig från konkurrenterna genom att erbjuda nya funktioner?
  • Vill du uppfylla de juridiska kraven för tillgängligt innehåll?
  • Vill du tillgodose behoven för olika studiemetoder genom att erbjuda olika sätt att få tillgång till innehåll?

Fördelar

Med ReadSpeaker text-till-tal kan du:

  • Ge ditt innehåll en unik säljfaktor som särskiljer den från andra resurser.
  • Presentera utbildningsmaterialet på ett sätt som ökar elevernas förståelse.
  • Öka innehållets tillgänglighet.
  • Uppfylla behoven hos och nå ut till en större andel av eleverna, som till exempel de med lässvårigheter, inlärningssvårigheter och utländska elever.
  • Underlätta för elever att få tillgång till materialet via mobila enheter.

Text-till-tal håller snabbt på att bli ett krav för akademiskt innehåll tack vare förbättrad ordigenkänning, ordförråd, förståelse, flyt, precision och minne, samt ökad motivation och stärkt självförtroende. Vare sig du skapar analysmaterial, hanterar referensmaterial för ett bibliotek eller tar fram onlineläroböcker, kan du genom integrering av ReadSpeakers teknik erbjuda mer lättillgängligt innehåll som presenteras på ett flexibelt sätt och är anpassat efter olika studiemetoder. Våra webbaserade lösningar är enkla att integrera och uppdaterar ditt innehåll automatiskt, samt ger åtkomst när och var som helst, och på valfri enhet. Om du behöver offlinelösningar erbjuder vi tjänster för sömlös produktion av digitala talböcker som kan läsas både online och offline.

ReadSpeaker Narrator
Lösningar för publicering

Kompletta lösningar för dina tillgänglighetsanpassade förlagsprodukter, online såväl som offline.

Web Reading Icon
Läslösningar online

Kompletta lösningar för dina läroboksplattformar online etc.

Case Study Icon
Fallstudier

Läs hur utbildningsförlagen använder ReadSpeakers text-till-tal-lösningar till sitt digitala innehåll (i Inglese).