ReadSpeakers utbildningslösningar

Nya, flexibla text-till-tal-lösningar för elever, föräldrar och lärare

ReadSpeakers text-till-tal-lösningar används av stora utbildningsinstitutioner och förlag och ger högre effektivitet och ökad räckvidd för onlineinnehållet genom att en ljudversion skapas av innehållet, i linje med konceptet Universal Design for Learning.

Vilken ReadSpeaker-lösning passar mig?

ReadSpeaker webReaderReadSpeaker webReader Med en integrerad lösning för ledande LMS-leverantörer kan eleverna ta in och förstå onlinetexter snabbare med hjälp av textuppläsning och samtidig markering av text.
ReadSpeaker TextAid Eleverna kan läsa, skriva, forska och undersöka allt i samma användarvänliga webbverktyg, som dessutom är särskilt utformat för personer som kämpar med läsning och språk.
ReadSpeaker speechCloud APIReadSpeaker speechCloud API  Uppläsning läggs till i mobilappar och gör innehållet tillgängligt för eleverna på ett praktiskt och lättlyssnat sätt.
ReadSpeaker docReaderReadSpeaker docReader Eleverna kan titta och lyssna på ett flertal olika dokumentformat, på valfri enhet och utan några insticksprogram.
Custom Accessible Publishing SolutionLösningar för tillgänglighetsanpassad publicering Böckers och dokuments tillgänglighet ökar och förstärker läsupplevelsen.
ReadSpeaker TTS Production APIReadSpeaker TTS Production API Utbildningstexter omvandlas till högkvalitativt ljud, för produktion av ljudböcker eller digitala talböcker.