Go to Menu

2025 Europese Toegankelijkheid Wetgeving stelt strengere toegankelijkheidseisen aan webshops; én hoe het toevoegen van ‘voice’ nieuwe kansen biedt!

Door je webshop van voice te voorzien zorg je voor een verbetering van de digitale toegankelijkheid van je e-commerce omgeving. Toegankelijke websites scoren beter in zoekresultaten en zorgen voor terugkerende klanten. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat dit tot 15% extra klanten kan leiden.

december 16, 2023 by Koen Luisman
Two elderly people in front of a computer

Door je webshop van voice te voorzien zorg je voor een verbetering van de digitale toegankelijkheid van je e-commerce omgeving. Toegankelijke websites scoren beter in zoekresultaten en zorgen voor terugkerende klanten. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat dit tot 15% extra klanten kan leiden.

Op 28 juni 2025 treedt de nieuwe Europese toegankelijkheidswet in werking, die bepaalt dat alle openbare websites, waaronder die van e-commerce bedrijven, digitaal toegankelijk moeten zijn. Dit is van groot belang omdat wereldwijd meer dan 1 miljard mensen een beperking hebben en digitaal moeilijk mee kunnen doen. Ook laaggeletterden vallen hieronder. In Nederland zijn dat ongeveer 2,5 miljoen mensen. 

Digitale toegankelijkheid heeft tot doel om een betere gebruikerservaring te bieden aan mensen met beperkingen, zoals doven en slechthorenden, mensen met een verminderd gezichtsvermogen, cognitieve beperkingen, lichamelijke beperkingen, en verstandelijke beperkingen. Het belang van digitale toegankelijkheid voor e-commerce bedrijven is duidelijk. Het vergroot niet alleen de afzetmarkt en verbetert ook de gebruikerservaring voor iedereen. 

Hoe je de toegankelijkheid van jouw website of webshop kan meten is te vinden in de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door het World Wide Web Consortium (W3C) en bieden gestandaardiseerde richtlijnen voor webtoegankelijkheid. Het volgen van deze richtlijnen is van cruciaal belang om te voldoen aan de nieuwe Europese toegankelijkheidswet en andere bestaande wetgeving. In het kort gezegd benoemt de WCAG vier basisprincipes van toegankelijkheid: waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk en robuust.

Digitale toegankelijkheid is vanaf de ingangsdatum niet alleen een juridische vereiste, maar ook een kans voor e-commerce bedrijven om een breder publiek te bereiken en klanttevredenheid te verhogen. Een voor de hand liggende optie is om een functionaliteit toe te voegen waarmee je de teksten van de webshop kan meeluisteren terwijl je de tekst leest. Laaggeletterden, en anderen met een leesbeperking, kunnen de informatie op die manier beter begrijpen. Hierdoor zullen ze mogelijk sneller tot een aankoop overgaan.

ReadSpeaker heeft een krachtige plugin beschikbaar, met een voorleesstem en andere handige functionaliteit, waarmee dit gerealiseerd kan worden. Onze voorleeshulp wordt al door duizenden organisaties gebruikt, waaronder 70% van de Nederlandse gemeenten, Belastingdienst, UWV, Telegraaf en een groot aantal ziekenhuizen en woningbouwcorporaties.


Onze specialisten helpen graag om dit voor jou te realiseren. Stuur voor meer informatie een dm of een e-mail naar koen.luisman@readspeaker.com.

Related articles
Gebruik vandaag nog tekst-naar-spraak

Maak je producten aantrekkelijker met onze spraakoplossingen.

Contact