De nieuwste versie van onze voorleeshulp ReadSpeaker webReader voldoet volledig aan de toegankelijkheidsrichtlijnen van WCAG 2.1. Gebruik je nog onze oude voorleeshulp Enterprise Highlighting, neem dan contact op met je accountmanager en stap binnen het abonnement gratis en eenvoudig over op webReader

Heb je nog geen voorleeshulp? Met slechts een paar regels code heb je onze webReader al geïnstalleerd! 

ReadSpeaker webReader is nu nog gebruiksvriendelijker en klaar voor de toekomst, werkt op elk device en in elke browser en heeft vele extra features.

De grootste veranderingen in webReader:

  • Een nieuwe, versimpelde voorleesknop, player en taakbalk.
  • Tijdens het voorlezen scrollt de webpagina automatisch mee met de voorgelezen tekst.
  • webReader kan webcontent in een versimpelde tekstversie tonen, waarmee je alle extra prikkels weghaalt. Veel mensen kunnen zo makkelijker een tekst lezen.
  • Als je tekst selecteert verschijnt er een pop-up menu, met een voorleesknop en opties om de tekst te vertalen of het geselecteerde woord in het woordenboek op te zoeken.
  • De vertaaloptie (18 talen) helpt je eenvoudig een internationaal publiek te bereiken.

Wil je meer weten over ReadSpeaker webReader? Klik hier om naar de productpagina te gaan.

Waarom een voorleeshulp op je website?

Simpel. ReadSpeaker webReader maakt je content toegankelijker voor een bredere doelgroep internetgebruikers, waaronder mensen met leerproblemen, laaggeletterden, anderstaligen, mensen met minder goede digitale vaardigheden, de alsmaar groeiende groep ouderen en iedereen die liever luistert dan leest of onderweg websites wil raadplegen. 

Neem hier contact met ons op om aan de slag te gaan met ReadSpeaker webReader!