Go to Menu

Deadline Europese toegankelijkheidswet: juni 2022. Bereid je voor.

juni 20, 2022 by Amy Foxwell
Digitale toegankelijkheidstoets op een toetsenbord.

Een op de vier Europese volwassenen heeft een beperking. Dat zijn 87 miljoen mensen die ondersteuning nodig kunnen hebben wanneer ze de digitale diensten van je bedrijf gebruiken – zoals je website of app. Nu is het op zichzelf al een goed idee om digitale obstakels weg te nemen. Maar binnenkort wordt toegankelijk webdesign ook nog eens wettelijk verplicht voor bedrijven binnen de EU.

In 2019 keurden het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie de Europese toegankelijkheidswet (European Accessibility Act of EU-richtlijn 2019/882) goed. De wet moet de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten op de Europese markt gelijktrekken.

Het is aan de lidstaten zelf om de technische eisen aan digitale toegankelijkheid in te vullen. Ook moeten zij op landelijk niveau wetten invoeren die met de Europese richtlijn in overeenstemming zijn. De deadline hiervoor is juni 2022. Is je bedrijf actief in de Europese Unie, dan is dit het moment om actie te ondernemen.

Doel en bereik van de Europese toegankelijkheidswet

Hoewel de Europese toegankelijkheidswet discriminatie van mensen met een beperking tegengaat, leest de wet niet als een burgerrecht. De tekst is eerder economisch van aard, bedoeld om “bij te dragen aan een goede werking van de interne markt door wetten en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegankelijkheidsvereisten voor bepaalde producten en diensten op elkaar af te stemmen.”

Met andere woorden: de wet moet toegankelijkheidswetgeving standaardiseren voor consistentie op de open markt.

Voorheen hanteerde elke EU-lidstaat zijn eigen toegankelijkheidsnormen. Dit leidde voor consumenten tot een beperkt aanbod van toegankelijke producten, en tot hogere prijzen hiervan. Maar vanaf nu kunnen we ervan uitgaan dat straks elke lidstaat dezelfde toegankelijkheidsregels heeft, in overeenstemming met de Europese richtlijn. Zo wordt het voor bedrijven makkelijker om producten te verkopen die aan de toegankelijkheidsnormen voldoen, waardoor consumenten uit meer alternatieven kunnen kiezen.

Gestandaardiseerde toegankelijkheidsregels zorgen voor een inclusievere Europese samenleving en betere bedrijfsresultaten. Bedrijven kunnen er de vruchten van plukken, want de kosten gaan omlaag, cross-border handel wordt eenvoudiger en de wet biedt meer mogelijkheden.

Om van de nieuwe regels te profiteren, moeten bedrijven hun websites, apps en andere digitale diensten wel volgens de richtlijn vormgeven. De Europese toegankelijkheidswet is ook van toepassing op:

  • computerhardware en besturingssystemen
  • selfserviceterminals, zoals geld- en ticketautomaten
  • e-readers
  • e-commercediensten
  • elektronische communicatiesystemen

Kortom: lever je digitale diensten of communicatiesystemen binnen de EU, dan moeten die aan de Europese toegankelijkheidswet voldoen. En nu de deadline nadert, is dit hét moment om in digitale toegankelijkheid te investeren.

Wat de deadline voor de Europese toegankelijkheidswet betekent

Lees je dit bericht pas na juni 2022? Geen zorgen, je bent niet te laat met aanpassingen doorvoeren op je website. De deadline geldt namelijk alleen voor EU-lidstaten: zij moeten op landelijk niveau wetten goedgekeurd hebben die met de Europese richtlijn in overeenstemming zijn. Hierin staat:

“Lidstaten moeten uiterlijk op 28 juni 2022 de benodigde wetten en bestuursrechtelijke bepalingen goedkeuren en publiceren om aan deze richtlijn te voldoen. Ze zullen de tekst van deze maatregelen direct met de Commissie delen.”

Pas in juni 2025 zijn Europese landen verplicht om de wetten ook echt te handhaven.

Toch zijn er genoeg redenen om nu al met digitale toegankelijkheid aan de slag te gaan. Zo draag je bij aan een inclusievere samenleving, spreek je een bredere doelgroep aan en bied je gebruikers een betere ervaring.

Los van het moment waarop de nieuwe wetten daadwerkelijk ingaan, kun je de nodige voorbereidingen treffen. Op basis van de wettekst kunnen we al een beetje voorspellen hoe de nieuwe toegankelijkheidsregels eruit zullen zien.

Digital design volgens de Europese toegankelijkheidswet

De Europese toegankelijkheidswet biedt geen eisenlijst waaraan websites en apps voortaan moeten voldoen. Het is eerder een handleiding waarmee EU-lidstaten toegankelijkheidswetgeving kunnen ontwerpen. (Dat is hoe EU-richtlijnen typisch werken; het zijn geen wetten, maar voorwaarden waaraan nationale wetten moeten voldoen). Op het moment dat we dit artikel publiceerden, hadden de lidstaten hun wetten nog niet bijgewerkt.

Desondanks geeft de EU-richtlijn al aan wat je als ondernemer kunt verwachten. Zo verwijst deze expliciet naar de vier principes van webtoegankelijkheid: deze worden ‘relevant voor deze richtlijn’ genoemd. Volgens de webtoegankelijkheidsprincipes moet webcontent aan de volgende eisen voldoen:

  1. Waarneembaar. Zowel content als gebruikersinterfaces moeten zo worden gepresenteerd dat alle gebruikers ze kunnen waarnemen. Hiervoor is meestal een multimodale presentatie (zoals tekst en audio) nodig, omdat niet iedereen dezelfde zintuigen gebruikt om content te registreren.
  2. 2.Gebruikersvriendelijk. Alle gebruikers moeten een interface of navigatie-element kunnen gebruiken, of ze een digitaal systeem nu met een muis, toetsenbord of ondersteunend apparaat bedienen.
  3. Begrijpelijk. Alle gebruikers moeten de content en navigatiefuncties kunnen begrijpen, van het taalgebruik tot voorspelbare websiteprestaties.
  4. Robuust. Websites moeten technisch compatibel zijn met verschillende ondersteunende technologieën, zoals schermlezers, oogbewegingsapparatuur en spraakherkenningssoftware.

Als webontwikkelaar bieden deze principes je natuurlijk geen technisch advies. Maar ze geven je wel handvatten. De principes komen uit de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), ’s werelds belangrijkste norm voor toegankelijk webdesign.

De invloed van nationale wetgeving op toegankelijk webdesign is nog onduidelijk, maar we gaan ervan uit dat je door de WCAG na te leven waarschijnlijk ook aan de nieuwe richtlijn voldoet.

Volgens de WCAG moeten digitale platforms alternatieven voor tekst aanbieden, zodat ze toegankelijk worden voor gebruikers met een visuele beperking, leesbeperking of lage geletterdheid. Daarnaast kunnen tekstalternatieven mensen die een tweede taal leren ondersteunen, en zijn ze handig voor mensen die liever luisteren dan lezen. Verder moeten websites volgens de WCAG eenvoudige manieren bieden om tekstgroottes aan te passen, naast overzichtelijke webpagina’s waarop gebruikers met een aandachtsstoornis zich makkelijker kunnen concentreren.

Om je website aan de WCAG en de aankomende toegankelijkheidswetten te laten voldoen kun je tekst-naar-spraakoplossingen gebruiken zoals de flexibele voorleestools van ReadSpeaker.

De Europese toegankelijkheidswet naleven met Readspeakers webReader

Doordat de Europese toegankelijkheidswet een EU-richtlijn is en geen landelijke wet, kunnen we de gevolgen voor tekst-naar-spraakhulpmiddelen niet helemaal inschatten. Maar we gaan ervan uit dat deze tools nuttig zijn, ongeacht hoe het wetgevend kader verder wordt ingevuld.

ReadSpeaker webReader is een uitgebreide voorleestool voor interactie met online content. Hij biedt allerlei functies waarmee je digitale ervaringen voor iedereen kunt vereenvoudigen. Dankzij onze toonaangevende tekst-naar-spraakoplossing kunnen gebruikers in ruim 50 talen naar tekst luisteren, met keuze uit meer dan 200 stemmen van hoge kwaliteit. De tekst wordt gehighlight terwijl de gebruiker luistert. Dit maakt het makkelijker om mee te lezen voor mensen die moeite hebben met lezen of een tweede taal leren.

De voorleesknop met uitgeklapte player en menu en uitleg over de features van webReader.

Naast de kernfunctionaliteit van het voorlezen, zijn er meer functies die de lezer ondersteunen. Zo kunnen gebruikers met één klik instellen dat de voorgelezen tekst groter wordt. Ook kan de hele tekst zonder opmaak worden weergegeven, om afleiding te beperken. De functie ‘pagina maskeren’ helpt de gebruiker om te focussen: een horizontale balk licht tekst uit, terwijl de rest van de pagina wordt gemaskeerd. Je kunt de balk met de voorgelezen tekst laten meebewegen. Verder kunnen gebruikers de geselecteerde tekst laten vertalen, of de betekenis van een geselecteerd woord opzoeken in het online woordenboek. En dat zijn nog niet eens alle handige tools in de webReader. Natuurlijk kun je, in overeenstemming met WCAG 2.1 succescriterium 2.1.1, alle functies ook met alleen een toetsenbord bedienen. Voeg je webReader toe aan je website of app, dan bied je al je gebruikers de mogelijkheid om hun gebruikerservaring te personaliseren. Zo neem je toegankelijkheidsobstakels weg en profiteert iedereen van een betere ervaring.

We cannot yet predict what the new European accessibility law will require from entrepreneurs: there will probably be small variations per country. But ReadSpeaker’s reading tools can help you make your content more accessible anyway. This is an advance on the new guidelines.

Read more about ReadSpeaker and the WCAG guidelines  or  contact us  for more information or a demo.

Related articles
Gebruik vandaag nog tekst-naar-spraak

Maak je producten aantrekkelijker met onze spraakoplossingen.

Contact