Go to Menu

Przygotowanie do daty wdrożenia Europejskiego aktu o dostępności – czerwiec 2022 r.

20 czerwca, 2022 by Amy Foxwell
Klawisz dostępności cyfrowej na klawiaturze.

U jednego na czterech dorosłych Europejczyków występuje niepełnosprawność. Daje to 87 mln osób, które mogą potrzebować ułatwień w dostępie do usług cyfrowych Twojej firmy, w tym stron internetowych. Usuwanie barier cyfrowych zawsze było słusznym działaniem, jednak wkrótce projektowanie stron internetowych dostępnych dla wszystkich stanie się również kwestią prawną dla firm działających w UE.

W 2019 r. Parlament Europejski i Rada przyjął dyrektywę unijną 2019/882, określaną również jako Europejski Akt o Dostępności (EAA). EAA ma na celu ujednolicenie wymogów dostępności dla produktów i usług na europejskim rynku, lecz nie określa wymogów technicznych dla dostępności cyfrowej, gdyż pozostawia to państwom członkowskim.

Każdy członek UE musi przyjąć przepisy zgodne z wytycznymi EAA, a ostateczny termin ich przyjęcia to czerwiec 2022 r. Jeżeli Twoja firma działa w Unii Europejskiej, teraz jest czas, aby działać.

Rozmawialiśmy z właścicielami przedsiębiorstw, którzy zajmują się zapewnieniem zgodności swoich witryn z oczekiwanymi przepisami w sprawie dostępności w państwach członkowskich. Oto, co mają do powiedzenia na temat Europejskiego Aktu o Dostępności i jego wpływu na Twoje usługi cyfrowe.

Cel i zakres Europejskiego Aktu o Dostępności

Podczas gdy EAA koncentruje się na dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami w państwach członkowskich, nie ma charakteru prawodawstwa w dziedzinie praw człowieka. Zamiast tego cele dyrektywy ujęto w kategoriach ekonomicznych. Celem EAA jest „przyczynienie się do właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego w drodze zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych (…) w odniesieniu do wymogów dostępności niektórych produktów i usług.”

Innymi słowy, stara się ujednolicić przepisy dotyczące dostępności w celu zapewnienia spójności na otwartym rynku.

Aż do teraz każde państwo członkowskie miało różne standardy dostępności. To powodowało ograniczenia wyboru oraz zwiększenie kosztów produktów dla konsumentów. Możemy oczekiwać, że zgodnie z Europejskim Aktem o Dostępności każde państwo członkowskie będzie mieć takie same zasady w tym zakresie. Firmom prywatnym będzie łatwiej sprzedawać produkty zgodne z przepisami, co zwiększy wybór alternatyw dostępnych dla konsumentów.

Poza zwiększeniem inkluzywności społeczeństwa europejskiego, ujednolicone zasady dostępności zapewniają zasadnicze korzyści dla firm. Przedsiębiorstwa odczują korzyści płynące ze wspólnych zasad dostępności dzięki obniżeniu kosztów, łatwiejszej transgranicznej wymianie handlowej i zwiększeniu szans.

Jednak aby uzyskać te korzyści, firmy będą musiały przeprojektować swoje serwisy internetowe oraz inne usługi cyfrowe. EAA obejmuje szeroką gamę produktów poza stronami WWW, a w tym:

  • Sprzęt komputerowy i systemy operacyjne
  • Terminale samoobsługowe, jak np. bankomaty czy automaty biletowe
  • Czytniki elektroniczne
  • Usługi handlu elektronicznego
  • Elektroniczne systemy komunikacyjne

Reasumując, jako operator systemów cyfrowych lub komunikacyjnych na obszarze UE musisz spełnić wymogi określone przez EAA, a upływ ostatecznego terminu oznacza, że nadszedł czas na zainwestowanie w dostępność cyfrową.

Informacje o ostatecznym terminie określonym w Europejskim Akcie o Dostępności (czerwiec 2022)

Jeśli czytasz ten tekst po czerwcu 2022 r., nie masz powodów do paniki. Upływ tego terminu nie spowoduje natychmiastowej niezgodności Twojej witryny z nowymi przepisami. Oznacza on tylko datę, do której państwa członkowskie muszą przyjąć przepisy w zakresie dostępności zgodnie z EAA. Jak stwierdzono w tekście przepisu:

„Państwa członkowskie przyjmują i publikują, do dnia 28 czerwca 2022 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów”.

Kraje Unii Europejskiej nie muszą koniecznie rozpocząć egzekwowania tych przepisów do czerwca 2025 r.

Jednak istnieje wiele powodów, dla których każda firma powinna już teraz rozpocząć prace nad poprawą dostępności cyfrowej, np.: kwestia integracji, większy zasięg odbiorców oraz poprawa doświadczeń wszystkich użytkowników. Egzekwowanie nowych przepisów w sprawie dostępności może nie nastąpić natychmiast po upływie terminu określonego na czerwiec 2022 r.

Niezależnie od tego, kiedy przepisy EAA wejdą w życie, nadal pozostaje kwestia zapewnienia zgodności z nimi. Po zapoznaniu się z treścią Europejskiego Aktu o Dostępności prezentujemy niektóre z naszych przypuszczeń.

Cyfrowy projekt zapewniający zgodność z Europejskim Aktem o Dostępności

Europejski Akt o Dostępności nie jest listą standardów dostępności, lecz raczej zbiorem wytycznych dotyczących sposobu tworzenia legislacji w zakresie dostępności. Właśnie w ten sposób działają dyrektywy UE: nie stanowią prawa, lecz ustanawiają określone warunki, które powinny spełniać przepisy krajowe. W chwili publikacji tego dokumentu państwa unijne jeszcze nie dokonały aktualizacji swoich przepisów pod kątem zgodności z EAA, a więc podchodzą do tej kwestii z pewnym dystansem.

Jednocześnie tekst EAA przedstawia wskazówki co do tego, czego powinni oczekiwać właściciele firm. Przykładowo dyrektywa odnosi się wyraźnie do czterech zasad dostępności stron internetowych, stwierdzając że są one „istotne dla niniejszej dyrektywy.” Zgodnie z tymi zasadami treści stron internetowych muszą być:

  1. Postrzegalne. Informacje i elementy interfejsu użytkownika muszą być przedstawiane użytkownikom w sposób, który będą w stanie odebrać. Zazwyczaj wymaga to prezentacji multimodalnej (przykładowo tekst i dźwięk), gdyż nie każdy przyswaja informacje, używając tych samych zmysłów.
  2. Funkcjonalne. Elementy interfejsu użytkownika i nawigacja muszą nadawać się do obsługi przez wszystkich użytkowników, niezależnie od tego, czy z systemu cyfrowego korzystają oni za pośrednictwem myszy, klawiatury czy tez urządzenia wspomagającego. Wymaga to starannego zaprojektowania strony internetowej.
  3. Zrozumiałe. Informacje i obsługa interfejsu użytkownika muszą być zrozumiałe, począwszy od języka, a skończywszy na przewidywalnej wydajności działania witryny.
  4. Integralne. Strony internetowe muszą być kompatybilne technicznie z różnego rodzaju technologiami wspomagającymi, takimi jak czytniki ekranu, urządzenia śledzące ruchy gałek ocznych i oprogramowanie do rozpoznawania mowy.

Dla twórcy stron internetowych te cztery zasady nie oferują zbyt wielu wskazówek technicznych. Jednak fakt ich uwzględnienia w EAA stanowi ważną wskazówkę co do tego, czego można oczekiwać od europejskich przepisów w sprawie dostępności. Zasady pochodzą z wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych (WCAG), wiodącego światowego standardu projektowania stron internetowych gwarantujących dostępność.

Chociaż nie wiemy na pewno, w jaki sposób przepisy krajowe skodyfikują sposób projektowania stron internetowych gwarantujących dostępność, zgodność z WCAG prawdopodobnie zapewni zgodność z nowymi normami prawnymi.

Zgodnie z WCAG platformy cyfrowe powinny oferować alternatywy dla samego tekstu, zapewniając dostępność użytkownikom niedowidzącym, mającym trudności z czytaniem lub w niskim stopniu opanowały umiejętność czytania. Alternatywy dla tekstu wspierają również osoby uczące się języków obcych oraz wszystkich tych, którzy preferują słuchanie zamiast czytania. Podobnie, aby spełnić wymogi WCAG, witryny powinny ułatwiać zmianę wielkości tekstu oraz oferować przejrzyste strony, które nie zakłócają koncentracji użytkownikom z zaburzeniami uwagi.

Możesz użyć elastycznych rozwiązań zamiany tekstu na mowę (TTS) ReadSpeaker aby zapewnić zgodność swoich usług cyfrowych z WCAG – oraz z wieloma przepisami dotyczącymi dostępności cyfrowej które pojawią się w Europie.

webReader firmy ReadSpeaker i kwestia zgodności z Europejskim Aktem o Dostępności

Z uwagi na fakt, że EAA jest dyrektywą unijną, a nie przepisem krajowym, nie możemy z całą pewnością stwierdzić, w jaki sposób narzędzia TTS wpłyną na zgodność. Wiemy jednak, że na szereg sposobów usuwają przeszkody dla usług cyfrowych, więc najprawdopodobniej mogą pomóc niezależnie od tego, w jakim kierunku rozwinie się nowe otoczenie regulacyjne.

Rozwiązanie webReader od ReadSpeaker to kompleksowe narzędzie umożliwiające interakcję z treściami internetowymi, wyposażone w szereg funkcji poprawiających cyfrowe doświadczenia wszystkich użytkowników. Wiodący w branży silnik TTS umożliwia użytkownikowi odsłuchiwanie tekstu w ponad 50 językach, oferujący wybór z ponad 200 głosów wysokiej jakości. Maska podświetla tekst podczas odsłuchu, dzięki czemu osoby mające trudności z czytaniem oraz uczące się języków mogą nadążyć za lektorem.

Przycisk Słuchaj z rozbudowanym odtwarzaczem i menu oraz opisami funkcji.

Użytkownicy mogą powiększać tekst, klikając myszą lub użyć trybu zwykłego tekstu, aby uniknąć rozpraszania uwagi podczas czytania. Funkcja nakładki na stronę podświetla czytany tekst, ułatwiając użytkownikowi koncentrację. Wyskakujące menu umożliwia tłumaczenie wybranych fragmentów lub sprawdzanie definicji bez otwierania nowej zakładki. Interfejs użytkownika można obsługiwać na samej klawiaturze, zgodnie z kryterium sukcesu 2.1.1 normy WCAG 2.1. Dodając webReader do swojej przeglądarki lub aplikacji, umożliwiasz wszystkim użytkownikom personalizację obsługi, znosząc bariery ograniczające dostęp i zapewniając im lepsze doświadczenia.

Nie jesteśmy w stanie dokładnie przewidzieć wymagań Europejskiego Aktu o Dostępności wobec właścicieli firm. Prawdopodobnie wystąpią drobne różnice między poszczególnymi państwami. Jednak niezależnie od miejsca prowadzenia działalności, narzędzia ReadSpeaker do syntezy mowy mogą poprawić dostępność Twoich treści, tym samym osiągając efekt zbieżny z celem EAA.

Przeczytaj więcej o zgodności ReadSpeaker z WCAG lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji lub wersję demo.

Related articles
Zacznij korzystać z funkcji Text To Speech już dziś

Zwiększ atrakcyjność swoich produktów za pomocą naszych rozwiązań głosowych.

Kontakt