Go to Menu

Zamiana tekstu na mowę do celów edukacyjnych

Wspomóż uczniów i nauczycieli za pomocą technologii zamiany tekstu na mowę przeznaczonej do celów edukacyjnych i nauki.

Zaangażowanie uczniów Zgodność z wymaganiami dostępności i ułatwień dostępu Wspomaganie nauki czytania i pisania Lepsze wyniki

Connect with our team to see how text to speech would look for your organization Ask for a Demo

Kształcenie podstawowe i średnie

Pomóż uczniom utrzymać poziom rówieśników i popraw ich zdolności rozumienia treści, motywację i poczucie własnej wartości przy pomocy technologii wspomagającej przeznaczonej do celów edukacyjnych. Odtwarzanie dźwięków odgrywa kluczową rolę w indywidualnych programach nauczania (IEP) i planach 504. Dowiedz się więcej.

 

Kształcenie wyższe

Poprawa dostępności, wspieranie osób o różnych preferencjach dotyczących nauki i pomaganie im w ukończeniu wybranych kursów przyciągautrzymuje kolejnych studentów. Dowiedz się więcej.

Oceny

Dostosuj się do potrzeb osób przystępujących do testówwyrównaj szanse uczniów podczas egzaminów, testów, klasówek i sprawdzianów. Dowiedz się więcej.

Nauka w firmach

Upewnij się, że wszyscy pracownicy mają równe szanse na pomyślne ukończenie szkoleń zawodowych. Dowiedz się więcej.

Pełny pakiet narzędzi do czytania, pisania i nauki

Listen button with extended player and menu with descriptions of the webReader features.Listen button with extended player and menu with descriptions of the webReader features.

Listen Button and Player
Listen to content, read along with the highlighted text, adjust the reading speed and volume, and more
Settings
Personalize highlighting colors, keyboard shortcuts, and more
Click and Listen
Click on text to have it read aloud
Enlarge Text
See the text being read in a larger font
Text Mode
Read distraction-free in your preferred font, size, and colors
Page Mask
Read along as you listen with a moveable focus bar
Download mp3
Download audio for offline listening
Help
Easy-to-understand instructions for all features
Options for Selected Text
Listen to or translate selected text or look up words
Reading Voice
Choose a voice from the list of available voices

Bezproblemowa i dostosowywana integracja

ze wszystkimi systemami zarządzania nauczaniem i we wszystkich środowiskach edukacyjnych.

ReadSpeaker współpracuje z ponad 1 000 instytucji edukacyjnych w ponad 70 krajach.

Wybrany „Najwierniejszym głosem syntezy mowy” przez Voice Information Associates.

Ponad 20 lat doświadczenia, doskonałej obsługi klienta i bezpiecznych, przechowywanych lokalnie danych.

Utwórz wersję audio kursów, podręczników, sprawdzianów, treści STEM (nauka, technologia, inżynieria i matematyka), programów badawczych, materiałów szkoleniowych, dokumentów osobistych i innych treści, aby umożliwić osobom uczącym się słuchanie przy jednoczesnym podążaniu za podświetlonym tekstem.

Wypróbuj

„Narzędzie ReadSpeaker pozwala uczelni Union County College na dostarczanie treści zróżnicowanej grupie studentów. Pomaga w uzyskaniu zaangażowania wśród słuchaczy i zapewnia im drogę do pomyślnego ukończenia studiów”.
– Beth Ritter-Guth, dyrektor ds. projektów instruktażowych i prezes stowarzyszenia American Honors

„Zapewnienie multimedialnego bogactwa naszych kursów i przystosowanie ich do potrzeb wszystkich uczących się osób to centralny element naszej misji. Narzędzie ReadSpeaker stanowiło idealne rozwiązanie. Przycisk Posłuchaj zapewnia wszystkim uczniom opcję audio… W ciągu kilku sekund udostępniliśmy go w obrębie wszystkich lekcji naszego wirtualnego liceum, dzięki czemu zawartość stron internetowych kursów można odczytać po naciśnięciu jednego przycisku. Popularność tej technologii od chwili jej wdrożenia stanowi dla nas olbrzymią zachętę”.
– Storie Walsh, dyrektor ds. technologii instruktażowych, Virtual High School Zobacz, jak zintegrowano rozwiązanie do zamiany tekstu na mowę ReadSpeaker w wirtualnym liceum Virtual High School

„Przekonaliśmy się, że to narzędzie działa. Zobaczyliśmy, że jest godne zaufania i spełnia potrzeby szerokiej gamy uczniów”.– JoAnne Glenn, cyfrowa dyrektorka roku 2020, Pasco eSchools Zobacz, jak szkoła Pasco korzysta z zamiany tekstu na mowę

Łatwo i szybko integruj warstwę audio na wszystkich platformach i dla wszystkich treści, korzystając z usług jednego partnera oferującego zamianę tekstu na mowę.

Udostępnij wersję głosową dla wszystkich elementów nauczania w środowisku LMS
Zapewnij osobiste narzędzia do czytania, pisania i nauki wszystkim użytkownikom
Twórz pliki dźwiękowe na podstawie treści tekstowych

screenshot of video on how to use ReadSpeaker speakUp on PDF files.

Czytanie w trybie offline z narzędziem speakUp

„O rety! Muszę powiedzieć, że uwielbiam speakUp! Wow, co za narzędzie. Jestem pod wrażeniem.”

Czy to w przypadku osób uczących się, które borykają się z nierównościami cyfrowymi, brakiem dostępu do Internetu, np. na obszarach wiejskich, czy też podczas odczytywania skomplikowanych egzaminów w przeglądarce Lockdown Browser, SpeakUp to łatwo dostępna aplikacja umożliwiająca odczytywanie dokumentów w trybie offline na urządzeniach z systemem Windows.

Dowiedz się więcej 

Dzięki stale dostępnemu przyciskowi odtwarzania, obsługa przebiega sprawniej niż w przypadku innych rozwiązań audio.

Dowiedz się więcej

Pozwól, aby ReadSpeaker VoiceLab stworzył głos równie unikatowy, jak Twoje środowisko nauki

Szukasz konkretnego dialektu, stylu głosu lub chcesz wykreować markę instytucji? Zespół ReadSpeaker zajmujący się projektowaniem głosów cyfrowych może stworzyć unikatowy głos dostosowany do Twoich potrzeb.

Dowiedz się więcej
Image of e-Book entitled What you need to know about text to speech for education.

Pobierz nasz przewodnik

„Co musisz wiedzieć o zamianie tekstu na mowę do celów edukacyjnych”11 najczęściej zadawanych pytań dotyczących korzystania z zamiany tekstu na mowę.

Pobierz teraz

Odwiedź naszą bibliotekę
aby uzyskać dostęp do zasobów związanych z używaniem zamiany tekstu na mowę przy publikowaniu i nauczaniu

Odwiedź bibliotekę

Najczęściej zadawane pytania dotyczące zamiany tekstu na mowę w edukacji

Dostępność w edukacji jest skoncentrowana wokół kwestii zapewnienia sprawiedliwej i inkluzywnej oświaty dla wszystkich. Chodzi w niej o prezentowanie materiałów w sposób dostępny dla wszystkich poprzez usunięcie barier, które mogłyby ograniczać zdolność do konsumowania treści.

Dostępność dotyczy nie tylko zagadnień związanych z niepełnosprawnością fizyczną. Odnosi się również do dużej populacji osób zmagających się z trudnościami w nauce. Czy będzie to korzystanie z technologii edukacyjnych, czy projektowanie kursów z wykorzystaniem zasad uniwersalnego projektowania w edukacji (UDL), w dostępności chodzi o inkluzywność i zapewnienie najlepszej edukacji wszystkim uczniom.

Często wykorzystywana w kształceniu specjalnym i w przypadku studentów i dzieci z trudnościami w nauce technologia ułatwień dostępu służy wyrównywaniu szans dla WSZYSTKICH uczniów, poprzez wykorzystanie rozwiązań technologicznych w celu zaproponowania alternatywnego mechanizmu zdobywania wiedzy, tak by dało się odczytywać treści, a osoby uczące się mogły się skupić na ich znaczeniu i przyswajaniu.

Technologia ułatwień dostępu ma wiele korzyści, na przykład: zapewnienie autonomii uczniom mającym trudności, zachęta do czytania, poprawa wyników nauki, poczucia własnej wartości i motywacji, wyrównanie szans, a także wsparcie dla nauczycieli kształcących zróżnicowaną populację uczniów.

Wymaga to przede wszystkim prawidłowego zaprojektowania kursów w celu zapewnienia ich dostępności od samego początku. Może to obejmować wprowadzenie znaczników, użycie tekstów alternatywnych, przygotowanie prostych formatów tekstu lub plików wideo z napisami kodowanymi.

Następnie należy zapewnić narzędzia z zakresu technologii edukacyjnej, które umożliwią osobom z niepełnosprawnością fizyczną lub z trudnościami w uczeniu się dostęp do treści, jak na przykład narzędzia do zamiany tekstu na mowę lub syntezy mowy oraz czytniki ekranu.

Synteza mowy do celów edukacyjnych, inaczej zamiana tekstu na mowę (TTS), to konwersja tekstu na słowo mówione. Nie należy mylić jej z zamianą mowy na tekst. Synteza mowy to kluczowy element technologii wspomagających, które oferują możliwość „odczytania” tekstu uczniowi przez generowany komputerowo głos.

Udostępnienie syntezy mowy uczniom jest zaskakująco łatwe. Na większości urządzeń istnieją darmowe narzędzia z zakresu technologii wspomagającej. Jednakże, aby naprawdę pomóc uczniom, ważne jest znalezienie wysokiej klasy usługi płatnej.

Syntezy mowy używa się nie tylko jako technologii w sali lekcyjnej – można udostępnić ją też pojedynczym osobom lub zintegrować z systemem zarządzania nauczaniem w celu udostępnienia w całej organizacji.

*Warunki świadczenia usług: niniejsza wersja demonstracyjna jest przeznaczona wyłącznie do celów ewaluacyjnych; użycie komercyjne jest surowo wzbronione.

Zacznij korzystać z funkcji Text To Speech już dziś

Zwiększ atrakcyjność swoich produktów za pomocą naszych rozwiązań głosowych.

Kontakt