Go to Menu

Valsts pārvalde un teksta pārveidotājs skaņā (TPS)

Uzlabojiet pilsonisko līdzdalību ar digitālās iekļaušanas risinājumiem

Sazinieties ar mums

Pieaugošā saziņa ar pārvaldēm caur mājaslapām nozīmē to, ka publiski vērsts digitālais saturs ir jāuzskata par organizācijas fiziskās klātbūtnes paplašinājumu. Lai arī palīgtehnoloģijas apmierina to cilvēku vajadzības, kuriem ir kāda veida invaliditāte, gandrīz 40% iedzīvotāju joprojām ir grūti uztvert digitālo saturu dažādu traucējumu dēļ.

  • 12% iedzīvotāju saskaras ar redzes traucējumiem, tostarp vāju redzi un daltonismu.
  • 20% iedzīvotāju cieš no mācīšanās traucējumiem, tajā skaitā disleksiju, UDHS (uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindromu) un autismu.
  • 14% iedzīvotāju cieš no zemas lasītprasmes
  • 15% iedzīvotāju ir cilvēki, kuriem ir cita dzimtā valoda
  • 15% iedzīvotāju ir seniori, kuriem bieži ir zemas digitālās prasmes.

Paturot prātā šīs grupas, ir ļoti svarīgi, ka valsts pārvaldes tīmekļa vietnes, kuru uzdevums ir sniegt pakalpojumus un reālā laika informāciju tiešsaistē dažādos digitālos formātos, samazina digitālās plaisas, atvieglojot informācijas uztveršanu. Veidi, kā valsts pārvalde veido iekļaušanu tiešsaistē, novedīs privātos sektorus turpināt pieņemt iekļaujošas metodes savās digitālajās telpās.

ReadSpeaker atbalsta digitālu vienlīdzību ar teksta pārveidotāja skaņā (TPS) palīdzību, partnerībā ar vietējām pašvaldībām, kā arī publiskajām organizācijām visā pasaulē. Izmantojot ReadSpeaker risinājumus, organizācijām ir iepsēja, ka to materiāli tiek prezentēti vienkāršā, ērtā, lietotājiem draudzīgā veidā jebkurā ierīcē.

Kā jūsu pašvaldība varētu izmantot ReadSpeaker teksta pārveidotāju skaņā (TPS)?

Satura personalizācijas rīki

Sniedziet lietotājiem iespēju palielināt un izcelt tekstu, nomainīt fontu, digitālā satura krāsas un meklēt vārdus, lai uzlabotu izpratni.

Tūrisms

Sniedzot tūristiem audio gidus viņu dzimtajā valodā, kad tie apmeklē dažādus objektus vai muzejus, un iespēju klausīties dzimtajā valodā mājaslapas saturu, kura satur ceļošanas vadlīnijas un brīdinājumus, tikai palielinās valsts tūrisma nozares popularitāti un izaugsmi, kā arī palielinās šīs nozares ieņēmumus.

Trauksmes signāli

Nekavējoties uzlabojiet pieejamību svarīgām ziņām, piemēram, paziņojumiem no brīdinājuma sistēmām, pievienojot audio komponentu.

Nodokļu veidlapas, vīzas un pases

Ar runu aprīkotas nodokļu veidlapas vai formas, kas vajadzīgas pasu vai vīzu kārtošanai, atvieglos to aizpildīšanu un palielinās iespējamību, ka tās tiks pilnībā aizpildītas.

Ieguvumi

ReadSpeaker cenšas padarīt tehnoloģijas un digitālo saturu viegli uztveramu ikvienam, kas padara mūs par ideāliem partneriem visa veida uzņēmumiem. Atklājiet, cik vienkārši ieviešami un lietojami ir mūsu rīki, kā arī atšķirību, kādu tie rada cilvēku iesaistīšanā.

Tiešsaistes teksta pārveidotājs skaņā (TPS)

Pievienojiet izrunu savai mājaslapai un aplikācijām, lai jūsu saturs būtu pieejams lielākam cilvēku skaitam.

Speech Production

Produce your own audio files with our natural-sounding text to speech voices.

Iestrādes, Darbavirsmas & Servera

Ar TPS sniedzsiet balsi robotiem, publisko paziņojumu sistēmām, IVRs un daudz kam citam

Sāciet izmantot teksta pārveidošanu uz runu (Text-to-speech) jau šodien

Padariet savus produktus saistošākus ar mūsu balss risinājumiem.

Sazinieties ar mums