Go to Menu
Celebrating 25 Years of Voice! ­čÄë

ReadSpeaker TPS balsis

Nozarē vadošās TPS balsis

ReadSpeaker viens no m─ôr─Ěiem ir augstas kvalit─ütes TPS balsu att─źst─źbas veicin─ü┼íana. Neatkar─źgi eksperti ASV ang─╝u valodas ReadSpeaker TPS balsi v─ôrt─ô k─ü visprec─źz─üko tirg┼ź. Atzin─źgas atsauksmes, ko sa┼ćemam no klientiem, apliecina, ka pied─üv─üjam lab─ükos TPS risin─üjumus vis─ü pasaul─ô. M┼źsu ap┼ćem┼ían─üs pied─üv─üt izcilus TPS risin─üjumus ─╝auj m┼źsu zin─ü┼íanas un p─ürdom─ütais izstr─üdes process.

K─ü tiek veidotas m┼źsu TPS balsis

Lai izveidotu balss sintezatoru, ir nepiecie┼íams profesion─üls balss aktieris. Kad balss aktieris ir izv─ôl─ôts, vi┼ć┼í vai vi┼ća str─üd─ü ar m┼źsu balss sintezatora izstr─üdes komandu vair─ükas dienas vai pat ned─ô─╝as, atkar─źb─ü no balss veida vai balss tehnolo─úijas, kuru v─ôlamies izmantot. Ierakstiem tiek izmantots daudzveid─źgs skripts, kas satur visus valodas ska┼ću mode─╝us. Izstr─üdes komanda r┼źp─źgi uzrauga ierakst─ź┼íanas procesu un p─ürbauda izrunu, akcent─ô┼íanu, stilu un citas nianses.

Neironu balsis

Paral─ôli ReadSpeaker rada t─ü saukt─üs neironu balsis, izmantojot pa┼ć─ômienus, kuru pamat─ü ir padzi─╝in─üt─üs m─üc─ź┼ían─üs AI tehnolo─úija. ┼á─ź revolucion─ür─ü metode ietver lingvistisko ─źpa┼í─źbu kart─ô┼íanu ar akustisk─üm iez─źm─ôm, izmantojot dzi─╝os neironu t─źklus (DNN). Iterat─źvs m─üc─źbu process samazina objekt─źvi izm─ôr─üm─üs at┼í─Ěir─źbas starp prognoz─ôtaj─üm akustiskaj─üm iez─źm─ôm un nov─ôrotaj─üm akustiskaj─üm iez─źm─ôm apm─üc─źbu komplekt─ü. Viena no jaun─üs DNN TPS metodes priek┼íroc─źb─üm ir t─ü, ka akustisk─ü datu b─üze var b┼źt daudz maz─üka nek─ü ÔÇťUSSÔÇŁ balsij. Neir─ülai balsij ir nepiecie┼íamas tikai da┼żas ierakst─źtas runas stundas. Turkl─üt ieg┼źt─ü runa ierasti ir vienm─ôr─źg─üka un pat vair─ük cilv─ôciska. Tas ─╝auj ─ütr─ük nek─ü jebkad agr─ük izstr─üd─üt jaunas ReadSpeaker TTS balsis ar v─ôl re─ül─üku, izteiksm─źg─üku runu un piel─ügojamu inton─üciju.

Individu─üli piel─ügotas TPS balsis

Interesentiem pied─üv─üjam ar─ź individu─üli izstr─üd─ütus balss sintezatorus jeb teksta p─ürveidot─üjus ska┼ć─ü (TPS). J─ür─ô─Ěin─üs, ka jauna balss sintezatora izstr─üde ir laikietilp─źgs process un nepiecie┼íami ir ar─ź sal─ździno┼íi lieli ieguld─źjumi. Ta─Źu ir komp─ünijas, kuras sav─ü komunik─ücij─ü ar klientiem ievie┼í personaliz─ôt─üs balsis, t─üd─ôj─üdi veicinot savu unikalit─üti.

Sāciet izmantot teksta pārveidošanu uz runu (Text-to-speech) jau šodien

Padariet savus produktus saisto┼í─ükus ar m┼źsu balss risin─üjumiem.

Sazinieties ar mums