Go to Menu
Taleproduksjon

Stemmeproduksjon

Produser egne lydfiler med våre realistiske TTT-stemmer.

Kontakt oss

Med ReadSpeaker’ enkle og ukompliserte taleproduksjonsløsninger kan du lage dine egne lydfiler ved hjelp av avansert tekst til tale-teknologi. Du kan bruke lydfilene både online og offline i webapplikasjonene, mobilappene, presentasjoner, e-bøker, dokumenter eller e-læringsmateriell.

Bruk de ulike TTT-produksjonsverktøyene til lage fortellinger, lydbeskrivelser, kommentarer fra tidskodede tekstmanuser, henvisninger til telefoni- og IVR-systemer, dialoger for filmer eller animasjoner, veiledninger og håndbøker m.mp. Suppler e-lærings- og opplæringsmateriell for økt tilgjengelighet og bedre læring.

  • Velg blant over 50 språk og over 200 naturlige stemmer.
  • Endre innstillingene for å tilpasse stemmen, lesehastigheten og tonehøyde.
  • Eliminer kostbare manuelle innspillinger
  • Lag lydfiler 24/7, hvor og når som helst.
Begynn å bruke Tekst til tale til dag

Gjør produktene mer engasjerende med våre stemmeløsninger.

Kontakt