Go to Menu Search on ReadSpeaker.com

ReadSpeaker Search:

37 results found.

page
Takk
Takk for forespørselen din
https://www.readspeaker.com/nb/contact/takk/
page
Support
https://www.readspeaker.com/nb/support/
solution
VoiceText SAPI Voices
https://www.readspeaker.com/nb/solutions/innebygde-losninger-skrivebordslosninger-og-serverlosninger/voicetext-sapi-voices/
solution
ReadSpeaker speechServer MRCP
https://www.readspeaker.com/nb/solutions/innebygde-losninger-skrivebordslosninger-og-serverlosninger/readspeaker-speechserver-mrcp/
solution
VoiceText Server
https://www.readspeaker.com/nb/solutions/innebygde-losninger-skrivebordslosninger-og-serverlosninger/voicetext-server/
solution
Prøv ReadSpeaker TextAid gratis!
https://www.readspeaker.com/nb/solutions/tekst-til-tale-for-lesing-online/readspeaker-textaid/signup/
solution
ReadSpeaker speechCloud API
https://www.readspeaker.com/nb/solutions/taleproduksjon/readspeaker-speechcloud-api/
solution
VoiceText Embedded SDK
https://www.readspeaker.com/nb/solutions/innebygde-losninger-skrivebordslosninger-og-serverlosninger/voicetext-embedded-sdk/
solution
VoiceText Engine SDK
https://www.readspeaker.com/nb/solutions/innebygde-losninger-skrivebordslosninger-og-serverlosninger/voicetext-engine-sdk/
solution
VoiceText Editor
https://www.readspeaker.com/nb/solutions/taleproduksjon/voicetext-editor/
page
Priser
ReadSpeaker tilbyr et bredt utvalg løsninger for å møte behovet hos våre kunder og deres ulike prosjekt. Vi har ulike prismodeller, og kan tilpasse prisene…
https://www.readspeaker.com/nb/priser/
page
Om lyttefunksjonen: ReadSpeaker webReader
Med ReadSpeaker webReader kan innholdet på et nettsted leses høyt for deg. Bare ett klikk og teksten på en nettside leses høyt samtidig og markeres…
https://www.readspeaker.com/nb/hvordan-bruke-readspeakers-lytt-funksjonen/