Go to Menu
Celebrating 25 Years of Voice! 🎉

ReadSpeaker speechCloud API

Konverter tekst til high-quality audio for use in a variety of applications.

Kontakt oss

Hvordan fungerer det?

Når du bruker API fra applikasjonen/programvaren, sender du ganske enkelt tekst til ReadSpeaker TTS Production API-serveren og mottar lyddata i det filformatet du har valgt på forhånd. Denne filen kan lagres på serveren din, brukes igjen eller distribueres videre.
 
Til bruk i applikasjonene har vi flere API-parametere, som gir deg full kontroll over lyden som produseres. Med disse parameterne kan du skreddersy språk, stemme, lesehastighet, tonehøyde, lydformat, bitrate, osv. i henhold til egne preferanser.

Funksjoner

Helautomatisk tekst-til-tale-konvertering

Innebygd kundetilpasset ordbok der du kan kontrollere uttalen av enkeltord

Ulike lydfilformater (A-law, u-law, PCM, WAV, Ogg, MP3)

Bredt utvalg av språk og stemmer som bruker det nyeste innen talesyntese

Eksempelkode på ulike programmeringsspråk, som PHP, Java, Objective C, og C++

Statistikkgrensesnitt (via web og/eller API)

Vertsmiljø med høy sikkerhet og et høyt nivå av redundans og failover

Fordeler

 • Enkle metoder for produksjon av lydfiler som kan brukes på mange ulike måter.
 • Erstatt kostbare manuelle innspillinger med en løsning som er tilgjengelig 24/7/365.
 • Vårt API kan brukes i en automatisk arbeidsflyt eller prosesser der lydfiler gruppegenereres.
 • Du kan produsere egne lydfiler fra alle typer applikasjoner når som helst ved bruk av vårt API.
 • Lydfilene kan brukes online eller offline, i åpne eller lukkede systemer, også miljøer med særlig høy sikkerhet.

Nyttig for ulike produkter, enheter og applikasjoner

 • Berike elektronisk og offline opplæringsmateriale
 • Tilby lyd til bruk i bedømmelser og tester
 • Lese statisk innhold i mobilapplikasjoner
 • Talesetting av PowerPoint-presentasjoner og multimedia-materiale
 • Skape prompter til IVR-systemer
 • Produsere lydbøker eller digitale lydbøker
 • Skape dialog til filmer eller animasjon
 • Leseguider, manualer, osv.
 • Skape automatiske svarsystemer og felles meldingssystemer
 • og mye mer…

Relaterte produkter

Interessert i en manuell produksjonsløsning? Sjekk ReadSpeaker speechMaker.

*Du blir videresendt  til ReadSpeakers Web Application Service Platform-evt. tjenesteplatform for web-applikasjoner, der du kan registrere deg og få umiddelbar tilgang til API-dokumentasjonen.

Begynn å bruke Tekst til tale til dag

Gjør produktene mer engasjerende med våre stemmeløsninger.

Kontakt