Go to Menu

ReadSpeaker speechCloud API

Använd text-till-tal av hög kvalitet för att talsätta din applikationer.

Kontakta Oss

Hur det fungerar

När API:et används i din applikation skickas text till ReadSpeakers servrar som skickar tillbaka en ljudfil i det format som specificerats. Den genererade filen kan sedan lagras för återanvändning eller videaredistribuering.

Med hjälp av parametrar för läshastighet, tonhöjd, ljudformat, bitrate m.m. ges stora möjligheter att anpassa ljudfilerna som skapas.

Egenskaper

Helt automatiserad text-till-tal-konvertering

Inbyggd lexikon med möjlighet att påverka hur ord och förkortningar ska läsas

Flera olika ljudformatsalternativ (A-law, u-law, PCM, WAV, Ogg, MP3)

Stort urval av språk och röster av hög kvalitet

Kodexempel för programmeringsspråken PHP, Java, Objective C, and C++

Statistik över användningen via webben eller API

Driftsmiljö med hög säkerhet och redundans 

Tidpunktsinformation

Med tidpunktsinformation är möjligt att med API:et bygga en lösning för synkron markering av den upplästa texten.

Fördelar

 • Enkelt sätt att skapa ljudfiler som sedan kan användas på många olika sätt
 • Ett alternativ till dyra inspelningar med röstskådespelare
 • Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, året om
 • API:et kan användas i ett automatiserat system eller för automatiskt generering av tal av stora mängder text
 • De producerade ljudfilerna kan användas både offline och online, samt i öppna såväl som stängda system som kräver hög säkerhet

Användbart i en mängd olika enheter och applikationer

API:et kan användas för att talsätta en mängd olika produkter, såsom

 • E-utbildningsmaterial, både online och offline
 • Enkäter och prov
 • Statisk information i mobil applikationer
 • PowerPoint-presentationer och annan multimedia
 • Prompter för IVR-system
 • Ljudböcker
 • Dialoger för filmer och animationer
 • Manualer
 • E-post
 • och mycket mer…

Relaterade produkter

Intresserad av en manuell produktionstjänst? Kolla in ReadSpeaker speechMaker.

*Du kommer att bli hänvisad till vår ReadSpeaker Web Application Service Platform där du kan skapa ett konto, och få tillgång till API-dokumentationen för att komma igång redan idag.

Börja använda text till tal idag

Gör era produkter mera tillgängliga med våra text-till-tal-lösningar.

Kontakta oss