Go to Menu
Celebrating 25 Years of Voice! 🎉

Tillgänglighet och text-till-tal

Uppnå tillgänglighet med ReadSpeakers lösningar

Kontakta oss

En av ReadSpeakers huvudmålsättningar är att erbjuda våra kunder verktyg som på ett effektivt sätt förbättrar tillgängligheten. Våra lösningar har utvecklats för att ge varje individ en likvärdig användarupplevelse i enlighet med W3C:s riktlinjer för webbinnehållets tillgänglighet. ReadSpeakers text-till-tal-lösningar erbjuder bättre digital tillgänglighet för personer med inlärnings- och talsvårigheter, nedsatt syn, och problem med begränsad läsförmåga för att budskapet från din organisation ska vara klart och begripligt för alla. ReadSpeaker-röster kan också integreras i våra kunders befintliga hjälpmedelstekniska lösningar, vilket innebär naturliga röster som stöd i arbetet kring ökad tillgänglighet.

Här är ett urval av de områden där vår expertkunskap är särskilt efterfrågad

Lösningar för ökad läs- och skrivkunnighet

Analfabetism drabbar runt 750 miljoner vuxna världen över. Dessutom har uppskattningsvis 15-20% av världens befolkning någon form av språkrelaterade inlärningssvårigheter som t.ex. dyslexi. Att talsätta din webbplats och dina mobila applikationer med hjälp av text-till-tal är ett sätt att garantera att ditt innehåll når fram till alla som brottas med begränsad läskunnighet. Vi erbjuder naturtrogna röster på över 50 språk, vilket innebär att du också kommer att förbättra tillgängligheten för utlandsfödda personer som har lättare att förstå ett meddelande i talad form. ReadSpeakers lösningar tar också upp frågan om digital kompetens. Många äldre människor upplever svårigheter med att navigera på Internet. Genom att förse dina plattformar och applikationer med text-till-tal kan du hjälpa till att överbrygga klyftan mellan användare i alla åldrar och med varierande digital erfarenhet.

 

Pedagogiskt innehåll

ReadSpeaker stödjer en inkluderande inlärningsmiljö. Studerande på alla nivåer måste kunna få tillgång till material på ett sätt som bäst överensstämmer med deras inlärningsstil eftersom det är bevisat att vi alla lär oss på olika sätt. Studier visar att pedagogiskt innehåll som kombinerats med text-till-tal bidrar till att förbättra förståelsen, språkkunskaperna och självständigheten hos personer som har svårt för, eller inte tycker om att läsa.

 

Talsatta webbplatser

ReadSpeakers lösningar för webbplatser är kostnadseffektiva, lättanvända och ett mycket funktionellt alternativ för att tillgängliggöra en webbplats innehåll. Våra lösningar förvandlar textbaserat innehåll till ljud så att fler användare kan nå och förstå informationen. Med ett enkelt musklick kan användarna lyssna på textbaserat innehåll och slippa brottas med den svåra, eller ibland omöjliga, uppgiften att läsa. Anpassningsbara funktioner såsom exempelvis textmarkering och textförstoring samt justering av läshastigheten gör att användarna kan anpassa sin upplevelse på din webbplats. Våra webbläsningslösningar kan också nås via tangentbordet och fungerar bra tillsammans med skärmläsare och förstoringsverktyg.

 

DAISY – digitala talböcker

ReadSpeaker har stöd för DAISY-formatet för digitala talböcker för synskadade samt ljudböcker och andra former av digitalt innehåll som utnyttjar text-till-tal och erbjuder inställning av talhastigheten på DAISY-läsare.

 

AKK- och kommunikationsenheter

ReadSpeaker är också en god samarbetspartner när det gäller verktyg för alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) samt andra kommunikationsenheter som används av personer med talsvårigheter. Dessa verktyg underlättar konverteringen av användarens utvalda symboler eller maskinskrivna text till en av ReadSpeakers naturtrogna röster, som genererar tal för de som inte kan skapa det på naturlig väg.
Text-till-tal online

Erbjud tal på er webbplats eller i er app för att göra innehållet tillgängligt för en större publik.

Speech Production

Produce your own audio files with our natural-sounding text to speech voices.

Inbäddade, pc- och serverlösningar

Ge en röst till robotar, system för utrop, telefonisystem med mera med hjälp av text-till-tal.

Börja använda text till tal idag

Gör era produkter mera tillgängliga med våra text-till-tal-lösningar.

Kontakta oss