Go to Menu
Textaid Logo

ReadSpeaker TextAid

Läshjälp för läsare med lässvårigheter

Var som helst, när som helst och på vilken enhet som helst Individuell användning, skola och enkla LTI-integrationer Läser upp allt innehåll, även bilder via OCR Begär en gratis demo Köp LOGGA IN (inget kreditkort krävs)

”Jag är en läsare!”

Hjälp för elever att utveckla livslånga inlärningsfärdigheter, bygga upp självförtroendet och lyckas med sina akademiska studier.

Det är ingen enkel uppgift att hjälpa barn med lässvårigheter att bli motiverade att nå upp till kunskapskraven för deras åldersgrupp. Med hjälp av sitt läs-, skriv- och studieverktyg hjälper ReadSpeaker TextAid lärare, skolor och föräldrar att klara utmaningarna inom tillgänglighet samt barn med inlärningssvårigheter, personer som lär sig ett nytt språk och de som behöver hjälpmedel för dyslexi att bli självsäkra och självständiga läsare.

Användarna lyssnar på en ljudversion av arbetsuppgifter, läroböcker, webbsidor, skannade anteckningar, personliga dokument med mera medan de följer med i den markerade texten.

A touch pad, a smartphone and a computer that use TextAid

ReadSpeaker TextAid hjälper till att:

  • Förbättra förståelsen

  • Öka självförtroendet och läsförmågan

  • Skapa självständighet genom att låta användaren välja 
    vad som ska läsas när som helst och var som helst

  • Motivera motvilliga läsare att läsa mer

  • Hjälpa eleverna att hålla jämna steg med andra elever i samma ålder oavsett ämne

  • Minska kostnaderna för individuella utbildningsplaner

Photo of Two Girls At School Using TextAid

Flera användare?

Kontakta oss för mer information om skol- och campuslicenser, för att få en gratis demo och för att diskutera hur ReadSpeaker TextAid kan göra skillnad på din skola.

Kontakta oss

Ett heltäckande läs-, skriv- och studieverktyg för både klassrum och hemmabruk som är lätt att använda

ReadSpeakers stora erfarenhet av att arbeta med tillgänglighetsexperter och utbildningsinstitutioner har gjort det möjligt för oss att skapa den mest kompletta tjänsten för lässvårigheter.

Eleverna och andra lärare är verkligen entusiastiska över hur lätt det är att använda ReadSpeaker TextAid och hur intuitivt verktyget är. Det tog bara fem minuter att presentera verktyget för att de skulle förstå hur det fungerar.

Lärare inom högre utbildning

Jag tycker att TextAid är mycket mer användarvänligt, snabbare och mer tillgängligt än andra lösningar. Nu kan jag även arbeta självständigt, på alla enheter. Jag gillar även att arbeta med OCR och lagra mina OCR-konverterade foton med text.

Hubert Jäger

Pris

Med individuella kompletta prenumerationer från 4 €/månad för institutionslicenser är ReadSpeaker TextAid idag den mest kostnadseffektiva lösningen. Kontakta oss för information om multianvändarlicenser och för att registrera dig för en kostnadsfri testversion.

100 % webbaserad

Inga nedladdningar krävs och du kan komma åt ReadSpeaker TextAid samt sparade texter och uppladdade dokument när som helst och varifrån som helst från alla internetanslutna enheter och webbläsare, oavsett om det är i klassrummet, hemma eller när du är hemifrån. Eleverna kan få till gång till en läsuppgift och börja med den i skolan och sedan logga in hemma och göra den färdig.

Uppläsningsspråk, röst och hastighet

Välj upp till fem uppläsningsspråk och en röst bland de mer än 20 språk som finns tillgängliga. Se en fullständig lista med tillgängliga språk här. Som användare kan du också justera läshastigheten efter ditt önskemål.

Kopiera och klistra in

Låt ALLA texter läsas upp.

Talande miniräknare

Läs siffror och beräkningar.

 

Färgmarkering av text

Texten markeras medan den läses upp. Texten kan vara hämtad från webbplatser, e-postmeddelanden, skannade dokument, böcker, PDF-filer med mera.

 

Dokument- och OCR-läsning

Ladda upp dokument i olika format, inklusive 
skannade dokument, bilder, PowerPoint, PDF, Word, 
EPUB osv.

Webbläsning med ett klick

Läs webbsidor genom att klicka på verktyget ”TextAid Web Reader” i bokmärkesfältet. Eller installera ett gratis ReadSpeaker TextAid-webbläsartillägg (tillgänglig för Google Chrome och Opera One, Microsoft Edge och Mozilla Firefox) vilket aktiverar ett verktygsfält i webbläsaren så att du kan lyssna på webbsidor inklusive PDF-filer, Google Docs, Microsoft Word Online-sidor och e-post i Gmail och Outlook online, samt använda skrivhjälpverktyget. Det finns även möjlighet att installera TextAid Chrome-tillägget centralt på alla skolans Chromebooks.

 

Ordprediktion och automatisk textifyllning

Lär sig från varje enskild användare att förutsäga och avsluta ord. Se en fullständig lista med tillgängliga språk för funktionen här.

 

Överstrykningspenna

Markera textavsnitt i olika färger och sammanställ dem i en textfil som kan redigeras, skrivas ut eller laddas ner.

 

Spara ner ljudfiler*

Spara ner ljudfilerna till valfri enhet eller till Dropbox så att du kan komma åt dem när som helst, även när du inte har tillgång till Internet.

*laddar ner en sida i taget som en MP3-fil.

 

Textmarkering och sökning efter ord

Markera någon del av texten och lyssna bara på det avsnittet. Slå upp ett markerat ord eller text i Wikipedia, eller gör en webbsökning på Google. Se en fullständig lista med tillgängliga språk för funktionen här.

 

Personliga inställningar

Anpassa textmarkering och uppläsning för bekvämare läsning. Välj hastighet på talet, färg, storlek och teckensnitt, inklusive teckensnittet OpenDyslexic.

 

Anteckningar

Rita eller skriv anteckningar direkt i ett uppladdat dokument. Använd skrivhjälp och ordprediktion, fyll i tomma fält eller lägg till och spara anteckningar, skriv ut eller skicka dokumentet som e-post.

 

Läslinjal och Fokus/nedtoning

Fokusera på mindre delar av texten eller på en rad i taget.

 

 

Personligt bibliotek

Spara alla dokument i ditt personliga bibliotek och få åtkomst till det från valfri webbläsare eller enhet. Sök och ladda upp Bookshare e-böcker från ett Bookshare-konto.

 

 

Översättning

Översätt valfri text och lyssna på översättningen. Kontrollera översättningar och uttal av utländska ord och fraser. Se en fullständig lista med tillgängliga språk för funktionen här.

 

 

Textuppläsning

Texten läses upp medan den skrivs – tecken för tecken, 
ord för ord och/eller hela meningar. Se en fullständig lista med tillgängliga språk för funktionen här.

 

 

Stavningskontroll

Kontrollera om din text innehåller stavfel och välj bland de föreslagna korrigeringarna. Se en fullständig lista med tillgängliga språk för funktionen här.

 

 

Diktering

Text skrivs ut medan den talas med hjälp av taligenkänningsteknik. Se en fullständig lista med tillgängliga språk för funktionen här.

 

Användarvänligt gränssnitt

Ett tydligt gränssnitt som är lätt att använda på flera språk, inklusive holländska, engelska, tyska, koreanska, japanska, italienska, spanska och svenska. Se här för en fullständig lista med tillgängliga gränssnittsspråk.

Uppfyller WCAG 2.2

ReadSpeaker TextAid uppfyller alla krav för nivå A och AA enligt Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) version 2.2. Se vår Uppfyllnadsförklaring (på engelska) av TextAid 4.11 för WCAG 2.2 AA.

Säker åtkomst

All kommunikation mellan din enhet och ReadSpeaker TextAid är helt krypterad.

Verktyg för grupp- och användaradministration

Som lärare har du tillgång till omfattande administrations- och rapporteringsverktyg. Samordnare kan hantera grupper och användare, aktivera/inaktivera specifika funktioner och utse andra samordnare och lärare.

Statistik

Tillgång till användningsstatistik tillgängligt för alla TextAid-samordnare.

Delning

Lärare och samordnare kan dela ut dokument och hela mappar, och eleverna kan ”lämna in” en arbetsuppgift genom att dela dokumentet med sin lärare.

Prov

Tentor och prov kan schemaläggas i förväg, och separata domäner för prov, samt individuella sessioner gör tentorna säkra.

Uppgifter

Lärare kan tilldela och meddela eleverna om arbetsuppgifter som eleverna sedan arbetar med och lämnar in. De får sedan lärarens omdöme eller kommentarer via ReadSpeaker TextAid.

Integration i lärplattformar

Lätt att integrera i befintliga lärplattformar (LMS) och stöd för integration som ett LTI-verktyg i ett LMS. ReadSpeaker TextAid kan göras tillgängligt för elever via LMS utan särskild användarregistrering eller ytterligare inloggning, och har stöd för både automatisk och icke-automatisk registrering.

Klicka på logotyperna nedan för att se hur ReadSpeaker TextAid kan integreras med respektive LMS-plattform:

Läs mer om taligenkänning och utbildning

Läs våra e-böcker och manualer, ta del av våra användningsfall, ta reda på mer om
fördelarna med presentation av bimodalt innehåll för läshjälp eller våra andra utbildningslösningar.

Börja använda text till tal idag

Gör era produkter mera tillgängliga med våra text-till-tal-lösningar.

Kontakta oss