Go to Menu

Nu kan din webbplats prata

ReadSpeaker webReader Introduktion

En inkluderande talad webbupplevelse

 • Bilder av Lyssnaknapp, Lyssnaknapp med expanderat verktygsfält, Lyssnaknapp med expanderad spelare och verktygsfältWebbinnehåll kan omedelbart konverteras till ljud med ReadSpeaker webReaders syntetiska tal.
 • Med hjälp av inbyggda läs- och översättningsverktyg kan alla läsa och förstå ditt digitala innehåll.
 • Gör ditt innehåll tillgängligt för en större del av Internets användare, t.ex. personer med läs- och skrivsvårigheter, inlärningssvårigheter, synskadade, personer som lär sig ett nytt språk, den allt större äldre befolkningen och alla som vill få tillgång till digitalt innehåll när de är på språng.
 • Det är bara att klicka så läses texten på sidan upp samtidigt som texten markeras så att användaren lätt kan följa med oavsett vilken enhet som används eller var han eller hon befinner sig.
 • Lyssnaknappen, spelaren och verktygspanelen förblir synliga när du skrollar ner på en sida och användaren kan enkelt flytta dem till valfri plats på skärmen.
 • Ditt innehåll kommer till liv med naturliga, realistiska röster och ett stort antal olika språk, och förändrar besökarens upplevelse av din webbplats.
 • Eftersom det är en molnbaserad (SaaS) lösning behöver inga särskilda program laddas ned.
 • Användargränssnittet finns översatt till flera språk. Se en förteckning över gränssnittsspråken här.

ReadSpeaker webReaders funktioner

Talsyntes

Läser upp innehållet på webbsidor.

Uppläsningsspråk

Det finns mer än 50 språk och mer än 200 röster att välja mellan. Se en förteckning över uppläsningsspråken här.

Simultan markering

Orden och meningarna som läses upp markeras med olika färger, vilket gör det lätt att läsa medan du lyssnar.

Översättning

Översätt en vald text till ett antal olika språk och få texten uppläst på målspråket. Se en förteckning över tillgängliga språk här.

Inställningar

Anpassa uppläsningshastigheten, markeringsfärgerna och annat.

Slå upp ord

Välj ett ord och hitta dess betydelse i ordlistan. Se en förteckning över tillgängliga språk här.

Peka och lyssna

Håll musmarkören över en text så att den läses upp automatiskt.

Förenklad vy

Öppna en minimalistisk version av webbplatsen med texten i typsnitt, storlek och färger efter dina preferenser.

Textmarkering

Välj en text och klicka på ikonen för att lyssna.

Fokus/nedtoning

Ett horisontellt fält som kan flyttas i takt med läsningen så att raderna som läses upp framhävs genom att övriga skärmen skuggas.

Hämtning av mp3-filer

Hämta en ljudversion av innehållet så att du kan lyssna offline.

Tillgänglighet

Knappen för att lyssna, spelaren och verktygsfältet är helt åtkomliga från tangentbordet.

Förstorad text

Texten som läses upp visas längst ned på sidan med stort typsnitt.

Hjälp

Tydliga anvisningar om hur alla funktioner används.

Innehållsinteraktion på personligt plan. Dessa funktioner är viktiga inlärningsverktyg som gör det lättare att förstå och komma ihåg. Och de gör det lättare att komma åt Internetbaserat innehåll i farten.

Funktioner för de som äger innehållet

 • Stegvisa anvisningar för implementering. Inga program behöver hämtas. Lägg bara till några rader kod på webbplatsen och sedan är ReadSpeaker webReader redo att användas
 • Anpassa uppläsningsområdet och läsordningen.
 • Uttalslexikon kan anpassas så att orden uttalas på ett visst sätt för att höja kvaliteten vid uppläsning.
 • Listen button usage statistics, FAQ, best practices.
 • Full tillgång till detaljerad statistik över användning, vanliga frågor och bästa implementeringsmetoderna i kundportalen

Ett kompatibelt talsyntesverktyg

 • SaaS (Software as a Service)-baserad programvara innebär enkelt underhåll för dig. Vårt supportteam står till förfogande för att svara på dina eventuella frågor.
 • Plugins för populära webbpubliceringsverktyg och läroplattformar.
 • Spelaren följer de senaste webbstandarderna (HTML5/CSS3), vilket innebär färre bilder och en användarvänlig design.
 • Kan användas från mobila enheter oavsett webbläsare.
 • Knappen för avancerad lyssning öppnar ett verktygsfält med många olika funktioner. En anpassad knapp för att lyssna, en spelare och ett verktygsfält som kan öppnas och stängas.
Text-till-tal för läsning online

Våra övriga lösningar i Text-till-tal online

Erbjud tal på er webbplats eller i er app för att göra innehållet tillgängligt för en större publik.